ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โล่งใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โล่งใจ*, -โล่งใจ-

โล่งใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โล่งใจ (v.) be relieved See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก Ops. หนักใจ, หนักอกหนักใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... relieved. I have so much energy...โล่งใจ ฉันมีพลังงานขึ้น
That's a relief.โล่งใจขึ้นมากเลยครับ
That's great...โล่งใจจริงๆเลยแต่...
So relieved now that I have some paper documents with me.โล่งใจจังตอนนี้ นั้นทำให้ฉันได้เอกสารซะที
Thank the Goddess that's over with.โล่งใจลงมาเตะพื้นได้สะที
That's great. He didn't leave yet, we still have a chance.โล่งใจอะไรอย่างนี้ เขายังไม่ได้ไปที่ไหน เรายังมีโอกาส
A great weight must have been lifted now that he's been captured and you're perfectly safe.โล่งใจได้แล้วสินะ ตอนนี้ฆาตกรถูกจับแล้ว และคุณก็ปลอดภัยอย่างแน่นอน
Though it's nice to talk to a real doctor about Spencer.ฉันโล่งใจมากที่ได้คุยกับหมอ เรื่องสเปนซ์เป็นเรื่องเป็นราว
Wouldn't that be a relief?ไม่มีทำให้คุณโล่งใจหรอกหรอ?
I feel so much better.ข้ารู้สึกโล่งใจขึ้นมากเลย
Though I'm relieved to see you unharmed I am surprised the Akkadian didn't kill you.ข้าโล่งใจที่เจ้าไม่เป็นไร ข้าเเปลกใจที่เจ้าอัคเคเดียไม่ฆ่าเจ้า
When Jeremy finally told me you were all right, I can't tell you the relief.พอเจเรมี่บอกฉันว่าคุณสบายดี ฉันไม่สามารถบอกได้เลยว่าโล่งใจขนาดไหน
Fun for me is just getting off that plane in one piece.ฉันแค่ขอให้เหยียบพื้นอีกครั้งก็โล่งใจแล้ว
They've been like a married couple for so many years... it's a relief that they're finally married.และเหมือนคู่แต่งงานแล้วมาหลายปี ผมก็โล่งใจสุดๆ ที่สองคนนี้ลงเอยกันซะที
But at the same time I'm relieved.แต่เวลาเดียวกัน ฉันก็โล่งใจ
That'd really help me out. It's on Samson, half block, silver Caprice.ผมจะได้โล่งใจ จอดที่แซมสัน ไม่ไกล คาร์พรีซสีเงิน
Now that I see that you are fine, I am so relieved.แต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าหลานสบายดี ย่าค่อยโล่งใจหน่อย
Now, you'll all be delighted to hear that the tenacious Sergeant Angel has been taken care of.และตอนนี้,เราโล่งใจที่ได้ยิน ว่าจ่าแองเจิ้ล ได้ถูกจัดการแล้ว
For the first time in my life, you know, I'm glad.ครั้งแรกของชีวิตผม พ่อรู้ไหม ผมโล่งใจ
I can't tell you how relieved I am.ฉันบอกไม่ถูกเลยว่าโล่งใจแค่ไหน
Oh, thank the maker! I'm so relieved.โอ้ ขอบคุณ ท่านผู้สร้าง โล่งใจจริงๆ
Well,that's a relief.เฮ้อ! ค่อยโล่งใจหน่อย
Oh, God, I am so relieved.โอ้พระเจ้าผมโล่งใจมาก
It's nothing. I'm just so relieved.มันไม่มีอะไร ฉันแค่โล่งใจมาก
Behold, Megatron, I was so relieved to hear of your...โอ้,ท่านเมกาทรอน ข้าโล่งใจนัก ที่ได้เห็น ท่านฟื้นคืนชีพแล้ว
And I, for one, am relieved that we are the host nation and therefore qualify automatically for the tournament.แต่ผมก็โล่งใจนะ.. ที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ.. เพราะนั่นทำให้เรามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน..
I'm glad I had reason to invite you. Bye.เธอมาตามแผนที่วางไว้เลย โล่งใจจริงๆ
Thank you, i'm so reliefed you understand.ขอบใจนะ, ฉันรู้สึกโล่งใจที่นายเข้าใจ
For nearly breaking my neck, but i'm too relieved.ที่เกือบหักคอผม แต่ผมก็โล่งใจ
So, when you came, I was really relieved.แต่พอนายมาฉันก็รู้สึกโล่งใจ
After he reads the results, he'll be relieved.หลังจากเขาอ่านผลการตรวจ, เขาก็จะโล่งใจ
I can't imagine what you must be feeling.ชั้น ชั้นรู้สึกโล่งใจ
I felt confident that you would not perform an autopsy... even if you had, we still would have bought enough time.ฉันโล่งใจที่เจ้าไม่ตรวจสอบให้ถี่ถ้วน หรือต่อให้ทำแบบนั้น.. เราก็ยังซื้อเวลาได้นานพอ
Jesus, God knows I'm relieved.ให้ตายสิ พระเจ้าทรงรับรู้ว่าฉันโล่งใจ
Thank God. I'll take it. Yeah.ขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ผมโล่งใจขึ้น ใช่
Look, I'm just relieved we can fix him.นี่ ฉันแค่โล่งใจ ที่เรารักษาเขาได้
When he's really home. Then I'll be able to start breathing again.พอเขากลับถึงบ้าน ฉันถึงจะโล่งใจ
I would've thought you would've been relieved that he was gone.ฉันนึกว่าเธอจะโล่งใจ ที่เขาหายไป
Tell her how you felt relieved at the funeral.พูดว่าเธอโล่งใจ ในงานศพ
Well, that's comforting. Not to worry.อืม โล่งใจจัง ไม่ต้องกังวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โล่งใจ
Back to top