ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โลชั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โลชั่น*, -โลชั่น-

โลชั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
lotion(n) โลชั่น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lotionโลชั่น, ยาจำพวกสารละลาย, ยาทาผิว [การแพทย์]
Calamine Lotionคาลาไมน์โลชัน,ยาทาแก้ผดผื่นคัน,คาลาไมน์โลชั่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
moisturizer (n.) ครีมหรือโลชั่นสำหรับทาให้ความชุ่มชื้นกับผิว Syn. lotion, cream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โลชั่น
Back to top