ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แม่ค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แม่ค้า*, -แม่ค้า-

แม่ค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่ค้า (n.) market women See also: female shopkeeper Ops. พ่อค้า
แม่ค้า (n.) woman monger See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย
แม่ค้าหาบเร่ (n.) woman hawker See also: female vendor, female peddler, female pedlar
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fishwife (n.) แม่ค้าขายปลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mom, he's being weird!แม่ค๊า พี่เขาเพี้ยนอีกแล้ว !
The lady at the farmers' market gave it to me as a birthday present.แม่ค้าที่ตลาดให้เป็นของขวัญวันเกิดของพ่อต่างหาก
A number of vendors around Bangkok sell birds for this purpose.มีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากในกรุงเทพที่ค้านกเพื่อสิ่งนี้
I know how badly they treat you here how the women in the market won't sell you any good food and no man would hire you for fear of his wife.ผมรู้ว่าคนที่นี่ไม่ดีกับคุณเลย แม่ค้าในตลาดไม่ยอมขายของดีๆให้คุณ ไม่มีใครจ้างคุณทำงานเพราะกลัวเมีย
Fucking hell.โอ๊ย... โอ๊ย! แม่ค๊าบ!
Instead I get the same question I hear from the lady who slices my bologna at Ralph's.แต่ฉันกลับได้คำถามที่ได้ยินจาก แม่ค้าหั่นไส้กรอก โบโลนีที่ราล์ฟ
I could probably get that from the woman at Ralph's.แบบนั้นหาจากแม่ค้าที่ราล์ฟก็ได้
He wants to know why NCIS can't successfully orchestrate a manhunt for one female drug dealer.ท่านอยากรู้ว่าทำไมเอ็นซีไอเอส ถึงยังไล่ล่าแม่ค้ายาเสพติดไม่ได้ซะที
Your sister is a drug dealer and a murderer, and I have reason to believe it runs in the family.พี่สาวคุณเป็นแม่ค้ายา และเป็นฆาตกร และผมมีเหตุให้เชื่อว่า มันไหลเวียนอยู่ในสายเลือด
You had the most natural tradecraft instinctsเธอมีความเป็นแม่ค้าอยู่ในตัว
Do I... look like a street vendor?ฉันดู เหมือนพวกพ่อค้าแม่ค้าข้างถนนเหรอ
You slept here last night?เมื่อคืนแม่ค้างที่นี่หรอคะ
It's kind of like the real-estate lady's place and Don's statue thing.เฮอะ,ที่อยู่แม่ค้า อสังหาริมทรัพย์แบบไหนนี่ แล้วก็รูปปั้นของดอน
Because of money, It appears that I made unni become a businesswoman , while I myself engage in arts.ฉันทำศิลปะ แต่ปล่อยให้พี่กลับไปเป็นแม่ค้าเพื่อเงิน
But it is you I came to see. A good merchant doesn't compete with her merchandise, sir.แต่คนที่ผมมาหา ก็คือคุณ แม่ค้าที่ดีย่อมไม่ควรแข่งขัน กับสินค้าของตัวเองค่ะ ท่าน
So what's the plan, Batgirl?วางแผนอะไรไว้ แม่ค้างคาวสาว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แม่ค้า
Back to top