ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แต่งเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แต่งเติม*, -แต่งเติม-

แต่งเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่งเติม (v.) augment Syn. เติมแต่ง, ตกแต่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
embellish(vt) ทำให้งาม,ประดับ,แต่งเติม,เสริมแต่ง,ตกแต่ง
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
augmentแต่งเติม, เสริม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But most importantly, send our army for hope.ที่ซึ่งเราจักถูกแต่งเติม ให้แข็งแกร่งขึ้น
Someone has decorated his world with themเพื่อแต่งเติมโลกของตนให้สดใส
I'm going to fill it with alphabets!ผมจะแต่งเติมตัวอักษรเข้าไป
..."a beautiful coat filled with all kinds of... "เสื้อคลุมที่สวยงาม จะแต่งเติมมัน"
Real, unvarnished stories, whether the people that we are writing about like them or not.ความจริง ที่ไม่มีการแต่งเติม ไม่ว่าคนที่เราพูดถึง จะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม
¶ light up your face with gladness ¶# แต่งเติมใบหน้า ด้วยความสุข #
The pot is seasoned by repeatedly pouring tea over the surface.มันถูกแต่งเติมความงามซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยการราดน้ำชาลงบนพื้นผิวของมัน
Whatever they lack in beauty, they make up for in fighting spirit.แม้นพวกมันจะขาดความสวยงามไปบ้าง แต่ก็ช่วยแต่งเติม จิตวิญญานนักต่อสู้
♪ Having the time of your life ♪#แต่งเติมสีสันให้ชีวิต#
Oh, yeah, I made that other bit up.อ๋อ... ผมแต่งเติมนึดหน่อยอ่ะ
If you need to use tricks to make it happen, it's not real love.หากต้องคอยเสแสร้งแต่งเติม จะเป็นรักแท้ได้ยังไง
No paint required.ไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลย
He swung his club so hard, it knocked the Goblin king's head clean off and it sailed 100 yards through the air and went down a rabbit hole.ข้าเชื่อว่าท่านแต่งเรื่องขึ้น ทุกเรื่องราวดีๆ ต้องมีการแต่งเติม
Do you like the new addition to my wardrobe?เธอชอบการแต่งเติมตู้เก็บของของฉันมั้ย
He was a douche bag, a dimwit, a greedy little treasure hunter with a fancy accent.เขามันพวกเส็งเคร็ง โง่เง่า หิวกระหายการล่าสมบัติ แต่งเติมเกินจริง เชิญนั่ง
Maester Faull was quite the opposite... a brilliant stylist who invented half the stories he tells.เมสเตอร์ฟอลนี่ตรงข้ามกัน... เขียนเก่งมาก แต่แต่งเติมเสียเกินครึ่ง
Since Thatcher handed us the right to buy your council house, the world and his wife were madly renovating their newly owned dream homes.ตั้งแต่ที่แทตเชอร์ ให้สิทธิ์เราซื้อบ้านการเคหะ สามีภรรยาทุกคน ก็หมกมุ่นกับการแต่งเติม บ้านในฝันที่เพิ่งเป็นของตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แต่งเติม
Back to top