ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอ็ดตะโร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอ็ดตะโร*, -เอ็ดตะโร-

เอ็ดตะโร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอ็ดตะโร (adj.) clamorous
เอ็ดตะโร (v.) clamor See also: shout, scold noisily
English-Thai: Nontri Dictionary
bluster(n) การตะคอก,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงคำราม
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
vociferous(adj) เอ็ดตะโร,เอะอะ,โวยวาย,หนวกหู
yell(n) การตะโกน,การโห่ร้อง,การแผดเสียง,การเอ็ดตะโร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He can put a rubber glove on his head and run naked in the store yelling:ไม่ว่าเขาจะสวมถุงมือหนังบนหัวตัวเอง หรืออยากจะแก้ผ้า ร้องเอ็ดตะโรกลางห้าง...
Why are they screaming?พวกเขาเอ็ดตะโรอะไรกัน
I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum.ฉันเชื่อว่าทั้งคู่คงวางแผน ทำกิจกรรมเสียงดังเอ็ดตะโร แต่ช่วยให้อยู่ในระดับ เดซิเบลต่ำสุดด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอ็ดตะโร
Back to top