ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เส้นแบ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เส้นแบ่ง*, -เส้นแบ่ง-

เส้นแบ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เส้นแบ่งครึ่งวงกลม (n.) diameter See also: straight line through the center of a circle Syn. เส้นผ่านศูนย์กลาง
English-Thai: HOPE Dictionary
date lineเส้นแบ่งวันระหว่างประเทศ
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
divide(ดิไวดฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบ่ง,แบ่งแยก,แตกกิ่งก้านสาขา,หาร n. ทางแยก,การแบ่งสรรปันส่วน,เส้นแบ่งเขต,ภาวะวิกฤติ, Syn. separate,part
division(ดิวิส'เชิน) n. การแบ่งแยก,การแบ่งสรร,การปันส่วน,ความแตกแยก,สิ่งที่แบ่งแยก,เส้นแบ่งเขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,ส่วน,หน่วย, See also: divisional adj. ดูdivision divisionary adj. ดูdivision, Syn. seperation,part,section,discord
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
mete(มีท) vt. แบ่งสรร,จ่ายแจก,วัด n. เส้นแบ่ง,ขอบเขต
party linen. สายโทรศัพท์เชื่อม,เส้นแบ่งเขต,แนวนโยบาย
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด
seperator barเส้นคั่นแต่ละเมนูที่เห็นบนจอภาพในระบบวินโดว์ มักจะมีเส้นแบ่งหมวดหมู่ของรายการคำสั่งคั่นให้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มองหาได้ง่าย เช่น เมนู File ของโปรแกรม Microsoft Word จะแบ่งรายการคำสั่งเป็น New, Open, Close, Save, Save as, Version ส่วนหนึ่ง Page Setup, Print Preview, Print, ส่วนหนึ่ง บางทีก็มี Exit อยู่อีกส่วนหนึ่ง (แต่ละโปรแกรม อาจมีรายการคำสั่งแตกต่างกันไปบ้าง) แต่จะมีเส้นคั่น ให้เห็นชัดเสมอ
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
virgule(เวอ'กิวล์) n. ขีดขวาง (/) ระหว่างคำ,เส้นแบ่ง,เส้นเอียง., Syn. diagonal, slant
English-Thai: Nontri Dictionary
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mete (n.) เส้นแบ่ง See also: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขต
slash (n.) เส้นแบ่ง (สัญลักษณ์คือ / ) See also: เส้นทแยง Syn. virgule
borderline (n.) เส้นแบ่งขอบเขต See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต Syn. borders
borders (n.) เส้นแบ่งขอบเขต See also: เส้นเขตแดน, เส้นแสดงเขต
solidus (n.) เส้นแบ่งระหว่างคำ (/) See also: เส้นแบ่ง, เส้นเอียง
virgule (n.) เส้นแบ่งระหว่างคำ (/) See also: เส้นแบ่ง, เส้นเอียง Syn. solidus
demarcation (n.) เส้นแบ่งเขต
line (n.) เส้นแบ่งเขต See also: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน Syn. limit, border
bound (n.) เส้นแบ่งเขตแดน See also: เส้นแบ่งเขต Syn. boundary
diagraph (n.) เครื่องวัดมุมและเส้นแบ่งองศา See also: ไม้โปรแทรกเตอร์
mark off (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต
mark out (phrv.) ลากเส้นแบ่งเขต (สนามเทนนิส)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เส้นแบ่ง
Back to top