ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เล่นพนัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เล่นพนัน*, -เล่นพนัน-

เล่นพนัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
handicappern. คนเล่นพนันขันต่อ,เจ้าหน้าที่สนามม้าที่เอาน้ำหนักถ่วงม้าแข่ง
punt(พันทฺ) vi. เล่นพนัน,พนันขันต่อ., See also: punter n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gamble on (phrv.) เล่นพนัน See also: พนัน Syn. bet on, wager on
game (vi.) เล่นพนัน See also: พนัน Syn. bet, gamble
play (vt.) เล่นพนัน Syn. risk, hazard
punt (vi.) เล่นพนัน
dice (vt.) เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล Syn. bet, stake, throw
dice (vi.) เล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า See also: โยนลูกเต๋า, เล่นไฮโล Syn. bet, stake, throw
dicer (n.) คนเล่นพนันโดยใช้ลูกเต๋า See also: คนเล่นไฮโล Syn. gambler, gamester
fruit machine (n.) เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง Syn. slot machine
fruit machine (n.) เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน Syn. game machine
game machine (n.) เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน Syn. fruit machine
losing streak (sl.) คราวโชคร้าย (ในการเล่นพนัน)
one-armed bandit (n.) เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง Syn. fruit machine, slot machine
slot machine (n.) เครื่องหยอดเหรียญสำหรับเล่นพนัน Syn. game machine, fruit machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เล่นพนัน
Back to top