ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรียบง่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรียบง่าย*, -เรียบง่าย-

เรียบง่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียบง่าย (adv.) unambitiously See also: plainly, contentedly, simply Syn. มักน้อย Ops. มักมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
homespun(adj) ทอที่บ้าน,เรียบง่าย,พื้นเมือง,บ้านนอก
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simplicityความเรียบง่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
barely (adv.) เรียบง่าย See also: ไม่ตกแต่ง
homely (adj.) เรียบง่าย See also: สบายๆ ไม่หรูหรา
naked (adj.) เรียบง่าย See also: พื้นๆ, ง่ายๆ, ทั่วๆ ไป
rustic (adj.) เรียบง่าย See also: ธรรมดาๆ Syn. plain, simple
spartan (adj.) เรียบง่าย Ops. luxurious
elegant (adj.) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
Mennonite (n.) ผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ที่มีชีวิตเรียบง่าย
pastoral (adj.) ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoralize (vt.) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย See also: ใช้ชีวิตในชนบท
plainness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตัว Syn. modesty Ops. extravagance, ostentation
plainness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. unpretentiousness Ops. extravagance, pretension
simplicity (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตัว Syn. modesty, plainness Ops. extravagance, ostentation
symplicity (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. plainness, unpretentiousness Ops. extravagance, pretension
unpretentiousness (n.) ความเรียบง่าย See also: ความถ่อมตน Syn. plainness Ops. extravagance, pretension
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tess killed by bandits, pure and simple...เทส โดนพวกโจรเถื่อนฆ่า เรียบง่าย ตรงไปตรงมา
I know how much you've dreamt of having a bland, mundane, generic life, but being normal is highly overrated.ฉันรู้เธอฝันอยากมีชีวิตสงบ เรียบง่าย ไม่เป็นที่สนใจ แต่ การมีชีวิตปกติไม่ได้มีค่ามากขนาดนั้น
The movies are grand, simple, elegant.หนังน่ะยิ่งใหญ่ เรียบง่าย งดงาม
I imagine John Watson thinks love's a mystery to me, but the chemistry is incredibly simple and very destructive.ผมจินตนาการว่า จอห์น วัตสันคงบอกว่าความรักเป็นเรื่องลึกลับสำหรับผม มันเป็นปฏิกริยาทางเคมีที่เป็นเหลือเชื่อ เรียบง่าย และเป็นอันตรายอย่างมาก
It was so... just simple and emotional and...มันช่าง... เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยความรู้สึก และ...
Simple, elegant, fast.เรียบง่าย สง่างาม และรวดเร็ว
Simple, like your dad marrying someone young enough to be your sister?เรียบง่าย อย่างพ่อเธอกำลังจะแต่งงานกับคนที่ แทบจะเป็นพี่สาวเธอได้น่ะเหรอ?
Subtle. Understated. I love it!เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ถูกใจมาก
So, basically, there's no freaking way to break in to the place.เรียบง่าย ไม่ระห่ำ นั่นหละแผนที่จะเข้าไป ช้าๆ อย่าให้ใครรู้ตัว
More plain.เรียบง่ายกว่ากันเยอะ
Very kind-looking, right?เรียบง่ายดีมากใช่มั้ย
I'm the simplest man you'll ever meet.เรียบง่ายที่สุดที่ท่านจะได้พบแล้ว
It's a very simple plan.มันเป็นแผนง่ายมาก แผนทั้งหมดของฉันมีแผนการ ที่เรียบง่าย
It's a very simple plan.แผนทั้งหมดของฉันมีความ เรียบง่าย
We'll go away together-- live the easy life... where no one knows us.เราจะหนีไปด้วยกัน-- ใช้ชีวิตที่เรียบง่าย... ที่ๆ ไม่มีใครรู้จักเรา.
You never wanted a regular-type life?ไม่อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายบ้างหรือ
This regular-type life like your life?ชีวิตคุณเรียบง่ายหรือเปล่า
We see the simplicity of the circle, we see the maddening complexity of the endless numbers,เราเห็นความเรียบง่ายของวงกลม, ความซับซ้อนของตัวเลข
Although, when it's empty, it appears simple and ordered, the possibilities of gameplay are endless.แม้แต่ยามว่างเปล่า ก็ยังดูเรียบง่าย เป็นระเบียบแบบแผน ความเป็นไปได้ของเกม ไม่มีที่สิ้นสุด
It'll be the corporations that name everything.เพื่อพิสูจน์ว่ามันทำจากมือ, เป็นของแท้ที่แสนจะเรียบง่าย
I thought of last summer, when we still hoped that if we put ourselves in some idyllic setting we'd somehow get rid of all the tension jump-start our marriage and rediscover why we fell in love in the first place.ผมคิดวถึงหน้าร้อนที่แล้ว ตอนที่เรายังมีความหวังอยู่... ... ตอนที่เราทำชีวิตของเรา ให้เรียบง่าย... ... เราละทิ้ง ทุกสิ่งทุกอย่าง...
I have sampled every language. French is my favorite.เป็นภาษาที่เรียบง่าย ผมชอบภาษาฝรั่งเศส ภาษาที่ไพเราะ
I've always felt so-so about office work.ผมคิดว่างานนั่งโต๊ะ มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายเกินไป
Yet sophisticated in its simplicity.ก็ยังดูยุ่งยากในความเรียบง่าย
As simple an order as a king can give. "Remember why we died."ท่านปรารถนาเรียบง่าย
MAN ON RADIO: It's 10:48 on Fat Tuesday, Mardi Gras.ขนะนี้เวลา 10.48 ในวันอังคารที่แสนเรียบง่าย, ผม มาดี้ กลาส.
We are simply energy.เราเป็นพลังงานที่เรียบง่าย
Took my modesty.ความสงบเรียบง่ายของผม
We begged him in vain to make his residence more in keeping with the village's rustic esthetic.เราเกลียดความทะนงและบ้านเขา ที่มากเกินกว่าความเรียบง่าย
But what the Russian doesn't know is that his accountant has got bored of the safe life and is looking for excitement in all the wrong places.แต่ที่คนรัสเซียไม่รู้... ...ก็คือนักบัญชีของเขากำลังเบื่อชีวิตเรียบง่ายแบบสุดๆ และกำลังมองหาความตื่นเต้น ในสถานที่ผิดๆ
Unless you care to infuse your story with a more tawdry level of detail?ยังดี ที่นายยังคิดจะเพิ่มสีสัน ลงในชีวิตที่เรียบง่ายซะมั่ง
Really paring it down to the absolute bare minimum.ทำให้มันเรียบง่ายขึ้น น้อยจนถึงที่สุด
When it's so simple, you can turn it up really loud and it's got more aggression.เมื่อมันเรียบง่าย คุณก็จะเล่นดังๆ ได้ และมันก็จะดุดันมากขึ้น
I'm going to lob this in nice and easy.ผมจะล้วงข้อมูลอย่างเรียบง่ายและนุ่มนวล
Simple catholic service.งานแบบคาธอลิคเรียบง่าย
It's simple, but it says it.มันเรียบง่าย ถ้าจะให้พูดถึงมัน
Let's keep it simple, okay?ให้เก็บของมันเรียบง่ายเอาละ?
It seemed like his original idea for the M.C. Was something simpler.มันดูเหมือนความคิดดั้งเดิม กลยุทธ์การบริหารแบบแผนที่เรียบง่าย
Wouldn't you prefer her to have a simple, uncomplicated marriage?ไม่อยากให้นางได้มีชีวิตแต่งงาน ที่เรียบง่ายสงบสุขหรอกรึ?
If Anne were a simple, uncomplicated girl like Mary I'd say yes.หากเพียงแอนน์เป็นเด็กที่เรียบง่ายอย่างแมรี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรียบง่าย
Back to top