ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นคลื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นคลื่น*, -เป็นคลื่น-

เป็นคลื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
crinkle(คริง'เคิล) {crinkled,crinkling,crinkles} vt.,vi. (ทำให้) ย่น,เป็นคลื่น,หยิก,เกิดเสียงกริ๊ง ๆ n. ลอน,คลื่น,สิ่งที่เป็นลอนหรือหยิก, Syn. twist,wrinkle,twirl,crackle ###A. smooth
crinkly(คริง'คลี่) adj. เป็นลอน,หยิก,เป็นคลื่น,มีเสียงดังกริ้ง ๆ
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
gyrose(ไจ'โรส) adj. มีลักษณะเป็นคลื่น
marcel(มารเซล') vt. ตัดผมด้วยเหล็กพิเศษให้เป็นคลื่น
repand(รีแพนดฺ') adj. เป็นหยักที่ขอบ,เป็นคลื่นเล็กน้อย, See also: repandy adv.
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
sicken(ซิค'เคิน) vt.,vi. ทำให้ป่วย,ทำให้คลื่นเหียน,กลายเป็นป่วย,กลายเป็นไม่สบาย,กลายเป็นคลื่นเหียน,ทำให้รังเกียจ
undulate(อัน'ดิวเลท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เป็นคลื่น,กระเพื่อม. vt. ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้ขึ้น ๆ ลง ๆ, See also: undulator n., Syn. swing,fluctuate
wavy(เว'วี) adj. เป็นคลื่น,เป็นลอน,มีคลื่นมาก,เป็นลอนมาก, (ใบ) มีขอบเป็นคลื่น,สั่นไหว,แปรปรวน, See also: wavily adv. waviness n., Syn. curfed,undulating
wimple(วิม'เพิล) n. ผ้าโพกศีรษะของสตรี,ผ้าโพกศีรษะของแม่ชี,รอยพับ,รอยจีบ,ส่วนโค้ง,บริเวณโค้ง,คลื่นที่กระเพื่อมเล็กน้อย vt. สวมผ้าโพกศีรษะ,ทำให้เป็นคลื่นหรือเป็นลอน,ปิดหน้า vi. เป็นคลื่นกระเพื่อมเล็กน้อย,ไปตามโค้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
crinkle(vt) ทำให้เป็นลอน,ทำให้เป็นคลื่น,ทำให้หยิก
ridge(vi) เป็นแนว,เป็นสัน,เป็นคลื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repandเป็นคลื่นเล็กน้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
undulate; wavyเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wavy; undulateเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sinuateเว้าเป็นคลื่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peneplain พื้นเกือบราบ ผืนแผ่นดินที่เกิดการผุพังทำลายให้ภูเขากร่อน ลงๆ จนเกือบราบหรือเป็นคลื่นน้อย ๆ แต่ไม่ถึงขนาดเป็นราบลุ่มน้ำ พื้นราบนี้หากถูกยกตัวขึ้นสูง โดยการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นโกรกธารน้อยใหญ่ ดูจากเบื้องล่างเห็นเป็นภูเขาใหญ่ แต่เมื่อมองจากอากาศแล้วจะเห็นขอบเขตที่แสดงว่าเป็นพื้นราบในอดีตได้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sinuate (adj.) เป็นคลื่น
wavy (adj.) เป็นคลื่น See also: เป็นลอน, ซึ่งมีลักษณะเป็นคลื่น Syn. curly, curved, undulant Ops. straight, uncurly
aflutter (adv.) ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ) See also: ที่สะบัดพลิ้ว Syn. flapping
flapping (adv.) ที่สะบัดเป็นคลื่นไปตามลม (เช่นธงชาติ) See also: ที่สะบัดพลิ้ว
marcel (vt.) ดัดผมให้เป็นคลื่น
marcel (n.) ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น Syn. marcelwave, marcel wave
marcel wave (n.) ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น Syn. marcelwave
marcelwave (n.) ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น Syn. marcel wave
sinuous (adj.) ซึ่งเป็นคลื่น See also: คดเคี้ยวเหมือนงู Syn. snaky, serpentine, winding
wavily (adv.) อย่างเป็นคลื่นหรือลอน
waviness (n.) การมีลักษณะเป็นคลื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นคลื่น
Back to top