ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปล่งปลั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปล่งปลั่ง*, -เปล่งปลั่ง-

เปล่งปลั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปล่งปลั่ง (adj.) radiant See also: glowing (with health) Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
เปล่งปลั่ง (v.) glow See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
English-Thai: HOPE Dictionary
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง
bloom(บลูม) n. ดอกไม้,ดอกไม้ทั้งหมดที่เห็น,ดอกไม้บาน,ความแดงของแก้ม,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว vi. ออกดอก,สู่วัยหนุ่มสาว,ทำให้สดสวย, Syn. flowering,peak ###A. wane)
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
sanguine(แซง'กวิน) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,มั่นใจ, (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguinely adv. sanguineness n.
sanguineous(แซงกวิน'นัส) adj. เกี่ยวกับเลือด,สีเลือด,มีเลือด,นองเลือด,หลั่งเลือด (ใบหน้า) แดง,เปล่งปลั่ง,มั่นใจ,เต็มไปด้วยความหวัง, See also: sanguineousness n.
sheen(ชีน) adj.,n. (ความ) เปล่งปลั่ง,สว่างไสว,สุกใส,รุ่งโรจน์,สวยงาม, See also: sheenful adj.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
shining(ไช'นิง) adj. เปล่งปลั่ง,โชติช่วง,แวววาว,ระยิบระยับ,สุกใส,ส่องแสง,ส่องสว่าง,รุ่งโรจน์., See also: shiningly adv., Syn. outstanding
shiny(ไช'นี) adj. ส่องสว่าง,เปล่งแสง,เปล่งปลั่ง,สุกใส,ระยิบระยับ,สว่างไสว,เป็นมันวาว,ได้รับการขัดเงา., See also: shinily adv. shininess n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
flower(n) ดอกไม้,ความเปล่งปลั่ง,ความเบ่งบาน,การออกดอก
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
radiant(adj) ช่วงโชติ,แจ่มใส,เปล่งปลั่ง,สว่าง,แผ่ออก
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์
shine(n) ความสุกใส,แสงสว่าง,ความเปล่งปลั่ง,ความแวววาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gleaming (adj.) เปล่งปลั่ง See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส Syn. luminous, radiant
shining (adj.) เปล่งปลั่ง See also: เป็นประกาย, สว่าง, สุกใส Syn. gleaming, luminous, radiant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Glorious... radiant, spectacular... and perfect because I am not limited by my eyesight.งดงาม เปล่งปลั่ง เฉิดโฉม และสมบูรณ์แบบ เพราะสายตาผมไม่มีข้อจำกัด
So red... and ripe and luscious.มันแดง เปล่งปลั่ง และเย้ายวน
♪ shining, gleaming, streaming, flaxen, waxen ♪# เปล่งปลั่ง วูบวาบ พริ้วไหว บลอนด์ทอง เงางาม #
Shining, shimmering, splendid.เปล่งปลั่ง ระยิบระยับ สวยงาม
The hallmark of any rising Supreme is glowing, radiant health.เปล่งปลั่ง สุขภาพดี แมดิสันมีอาการหัวใจมีเสียงฟู่
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง
I'm so happy to see you. You look radiant.ฉันสุขใจที่ ด้พบเธอ เธอเปล่งปลั่งมาก
Hello, Mrs Watchit. You're looking in the pink.สวัสดีคุณวัตชิด คุณดูเปล่งปลั่งดีนี่
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป
Then...then, why does your skin glow like those really lucky girls who get a dozen orgasms every single night?แต่.. ทำไมผิวของเธอถึง... เปล่งปลั่งเหมือนเด็กผู้หญิง
It's more like a glow.ดูเหมือนเธอเปล่งปลั่งขึ้น
Rub a minute, stimulating', i'n it?ทาถูทาถู, รู้สึกเปล่งปลั่ง ว่ามั้ย
They say I should glow. Am I glowing?เขาว่าฉันควรเปล่งปลั่ง ฉันเปล่งปลั่งรึเปล่า
You are to me.กับผมคุณเปล่งปลั่งนะ
You have glow, Miss Eleanor, like chinese lantern.คุณเอเลนอร์ คุณดูเปล่งปลั่งจัง -เหมือนโคมไฟจีน
But underneath that beautiful, glowing skin, I still had that cold.แต่ภายใต้ความสวย ผิวเปล่งปลั่ง ฉันยังต้องเป็นหวัด
You know, I asked my uncle Eppo to make it shine. I didn't say power wash the engine.ฉันบอกกับลุงแอปโป้ทำให้มันเปล่งปลั่ง ฉันไม่ได้บอกว่าให้ล้างเครื่องยนต์สักหน่อย
Vogue magazine says it boosts energy levels And brightens the complexion.โว้ค บอกว่ามันช่วยเพิ่มพลังร่างกาย และทำให้ผิวเปล่งปลั่ง
Doesn't he have a healthy glow?เขาดูเปล่งปลั่งขึ้นใช่มั้ย?
Gas inhalation always leaves the deceased With a rosy, colorful afterglow....การดูดแก๊สเข้าไปมักจะทำให้ศพ มีผิวสีชมพูที่ดูเปล่งปลั่ง
You look glorious, as always.คุณดูเปล่งปลั่ง เสมอ
That's what I did. You are radiant.นั่นแหล่ะคือสิ่งที่ผมประสบ เธอช่างเปล่งปลั่งซะจริงๆ
He doesn't recognize me, because my hair's longer, my skin's clearer,เขาจำฉันไม่ได้เพราะ ผมฉันยาวกว่าตอนนั้น ผิวก็เปล่งปลั่งกว่า แถม...
Perfect complexion, and perfect proportions, overall sex appeal.ผิวพรรณเปล่งปลั่ง รูปร่างเพอเฟค ดึงดูดเพศตรงข้ามสุดๆ
*Polish and wax, do laundry and mop and shine up.*♪โปแลนด์และขี้ผึ้งทำซักรีด และซับและเปล่งปลั่งขึ้น ♪
Doesn't she look glowing, everybody?เธอดูเปล่งปลั่ง ทุกคนว่ามั้ย
I was just talking to Raj, and he mentioned what a lovely glow she has these days.ฉันแค่เพิ่งจะคุยกับราจมา แล้วเขาพูดว่าเธอดูเปล่งปลั่งจริงช่วงนี้
I would like to see bright, shining faces delighting in your bag of chestnuts and your new hymnal...ฉันอยากจะเห็นใบหน้าอันสดใสเปล่งปลั่ง แล้วก็อยากเห็นความยินดีที่ได้เกาลัดมากิน กับหนังสือเพลงสวดเล่มใหม่...
You're glowing! Somebody has a boyfriend.c.bg_transparentลูกเปล่งปลั่งมาก/c.bg_transparent c.bg_transparentใครบางคนมีแฟนแล้วสิ/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปล่งปลั่ง
Back to top