ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบาใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบาใจ*, -เบาใจ-

เบาใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาใจ (v.) be relieved See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed Syn. หมดกังวล, โล่งอก Ops. หนักใจ, หนักอกหนักใจ
เบาใจ (v.) be relieved See also: feel relieved Syn. โล่งใจ, หมดกังวล Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
เบาใจ (adv.) relievedly See also: without worry or anxiety Syn. โล่งใจ, หมดกังวล Ops. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ
เบาใจ (v.) feel relieved See also: have a sense of relief, comfort, console, be at ease, be relaxed Syn. สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thanks to you two, now I can be rest assuredขอบคุณที่มานะครับ แบบนี้ผมค่อยเบาใจหน่อย
I'm sure the autopsy will show that commander Trapp expired almost immediately.ผมเบาใจ ที่เราหมดข้อสงสัย ความผิดเพื้ยนแบบนี้ มักจะเป็นจุดเริ่มของทฤษฏีสมคบคิด
I'm relieved. I worried a lot after Han Seong called me.ฉันค่อยเบาใจหน่อย ฉันกังวลมากเลยตอนที่ ฮาน ซองโทรมา
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี
Oh, it's a load off of my mind just to see you.โอ้.. มันเบาใจขึ้นอักโขที่เห็นเธอ
Dispatching the thracian brings me relief.การประหารเทรเชี่ยนช่วยให้ข้าเบาใจ
Getting him to school in the morning is not for the faint of heart, believe me.ส่งเขาไปโรงเรียนในตอนเช้า ก็ไม่ได้ทำให้เบาใจลง เชื่อเถอะ
So if it's absolution you're looking for...และถ้าคุณจะหาเหตุผลที่ทำให้คุณเบาใจขึ้น
Ah, that's reassuring. Hmm...อ่า งั้นก็เบาใจลง อืม...
Yeah. So, guys, can we put this to bed now please?งั้นพ่อกับแม่ก็เบาใจเรื่องนี้ได้แล้วนะ?
You must be relieved.นายคงจะเบาใจขึ้นเยอะสินะ
It comforts me to know that you're with such a good group of people.ย่าค่อยเบาใจที่รู้ว่า เธออยู่กับกลุ่มคนที่ดีๆ ต้องยอมรับว่ากระทั่งกิปส์
As far as we're able to discern, he's off the grid, but rest assured, we will find him.อย่างน้อยสุดเราก็สามารถแยก เขาออกมาจากเครือข่าย เบาใจได้ เราต้องเจอเขา
Somehow that doesn't reassure me.อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกเบาใจขึ้นเลย
They already relieved me of my artisanal meat platter.พวกเขาทำให้ฉันเบาใจแล้วด้วย ศิลปะประดิษฐ์เนื้อในจานนั่นของฉัน
You know, your owner is gonna relieved!นายรู้มั้ย เจ้านายของนายจะได้เบาใจ!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบาใจ
Back to top