ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉียดฉิว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉียดฉิว*, -เฉียดฉิว-

เฉียดฉิว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉียดฉิว (v.) approach See also: be near, be almost, come near Syn. เฉียด, ฉิวเฉียว, เกือบ, จวนจะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
by a whisker (idm.) อย่างเฉียดฉิว
squeak through (phrv.) ผ่านได้เฉียดฉิว Syn. scrape through, skin through, squeeze through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just in time. I'm almost starting to show.เฉียดฉิวพอดี ฉันเกือบจะออกอาการซะแล้ว
Just brutal, brutally close. Brutally excruciating. Jesus.เฉียดฉิวมาก นิดเดียว สูสีสุดๆ พระเจ้า
Tight, but I should be home by daybreak.เฉียดฉิวมาก แต่น่าจะกลับมาทันสว่าง
Getting too close-- Enough already.เฉียดฉิวเกินไป-- พอกันที
I wanna see some quick sticks and some tight passing.ฉันอยากเห็นลีลาหวดไม้เร็วๆ กับส่งลูกเฉียดฉิว
Nick, you filed an eleventh hour motion, and Judge Kessler's docket is full this afternoon...นิค นายมายื่นเรื่องซะเฉียดฉิว และผู้พิพากษาเคสเลอร์ก็ไม่ว่างตลอดบ่าย
I just managed to pull it off by the skin of my teeth, no thanks to you.และฉันเพิ่งจัดการมันคนเดียวอย่างเฉียดฉิว โดยที่ไม่ต้องพึ่งนาย
And if you'd like, after the game, I'll teach you how to shoot close enough to a raccoon that it craps itself.ถ้านายต้องการ หลังจบเกม ฉันจะพานายไปสอน วิธียิงตัวแรคคูน เฉียดฉิวมาจนมันอึราด
You got that balloon payment due on the first.คุณมีเรื่องเงินจ่ายบิลแบบเฉียดฉิว มาตั้งแต่งวดแรกแล้วนี่
Cutting it kind of close, don't you think?ดูเหมือนจะเฉียดฉิวเลยนะว่ามั้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉียดฉิว
Back to top