ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เค้าเรื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เค้าเรื่อง*, -เค้าเรื่อง-

เค้าเรื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เค้าเรื่อง (n.) plot See also: storyline, plotline Syn. โครงเรื่อง, เค้าโครง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is there any truth to this?เค้าเรื่องจริงในนี้ไหม?
I went round to say thank you for what she did at our wedding.ฉันแวะไปขอบคุณเค้าเรื่องดอกไม้งานแต่งเรา
Go to your father's office. He knows, too.ไปหาพ่อแกที่ห้องทำงานด้วย ชั้นบอกเค้าเรื่องนี้แล้ว
I found out everything victor had is in milton's name, and he told his father about us,so I'm not getting a penny.เพิ่งรู้ว่าเค้ายกมรดกทั้งหมดให้มิลตั้น และบอกเค้าเรื่องของเราสองคน ฉันเลยไม่ได้อะไรเลย
You talk about me with him?นายคุยกับเค้าเรื่องฉันเหรอ?
Leonard has no business being involved with a waitress-slash-actress who felt so insecure that she lied to him about finishing community college.เลนนาร์ดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสาวเสริฟ์ ที่อยากเป็นนักแสดง ที่รู้สึกผิดมากที่ต้องโกหกเค้าเรื่องจบมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
Um, he's gonna flip out when I tell him about this.เขาต้องโมโหแน่ๆ ตอนที่ฉันบอกเค้าเรื่องนี้
I'm going to talk to his mother about that.เดี๋ยวแม่จะไปคุยกับ แม่ของเค้าเรื่องนี้
Though I do envy him one thing.แต่ฉันอิจฉาเค้าเรื่องหนึ่ง
Characters, story structure and specific details of the real event are fictionalized for dramatic effect.ตัวละคร เค้าเรื่องและรายละเอียดต่าง ในเหตุการณ์จริงถูกนำมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนต์
Dae-woong doesn't need you. He has Mi-ho's help.คนที่จะช่วยเค้าเรื่องการแสดงไม่ใช่พี่หรอก แต่เป็นมิโฮต่างหาก
You told him about it. You told him about the Elder Wand... and where he could go looking for it.คุณบอกเค้าเกี่ยวกับมัน คุณบอกเค้าเรื่องไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์...
Damien will just tell them about my mom.เดเมี่ยนจะบอกพวกเค้าเรื่องแม่ของผม
But when I told him the news about Aaron Sorkin, he said a big movie deal announcement like that will have the books flying off the shelves again.แต่ตอนที่พ่อบอกข่าวเค้าเรื่องแอรอน ซอร์คิน เค้าพูดว่า ประกาศข้อตกลงภาพยนต์ใหญ่ขนาดนั้ย จะทำให้หนังสือเลื่อนลำดับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
No, you can't. Please. Don't tell him this.ไม่นะ คุณบอกเค้าไม่ได้ ได้โปรด อย่าบอกเค้าเรื่องนี้
Ask him about Boston. Hayden is in the house! Where?ถามเค้าเรื่องบอสตันสิ เฮเดนอยู่ในบ้านนี้ ที่ไหน
As him about Boston!ถามเค้าเรื่องบอสตัน!
No, it's my lawyer.เปล่า ทนายของพ่อน่ะ พ่อถามเค้าเรื่อง
Benji wanted to be a time traveler, but you were mad at him because of a truck?นักเดินทางข้ามเวลา แต่คุณกลับโกรธเค้าเรื่องรถบรรทุก
I was even ready to test it.พร้อมใช้งาน แต่พอผมบอกพวกเค้าเรื่องนี้
Tell him about the mark.บอกเค้าเรื่องเครื่องหมายสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เค้าเรื่อง
Back to top