ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครื่องคั้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครื่องคั้น*, -เครื่องคั้น-

เครื่องคั้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
juicer(จู'เซอะ) n. เครื่องคั้นผลไม้หรือผัก
wringer(ริง'เกอะ) n. ผู้บิด,ผู้บีบ,ผู้รีด,ผู้คั้น,ผู้ขัน,ผู้ขู่เข็ญ,ผู้ขูดรีด,เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,เครื่องรีด
English-Thai: Nontri Dictionary
squeezer(n) เครื่องบีบ,เครื่องคั้น,ผู้กด,ผู้ขูดรีด,ผู้บีบ
wringer(n) เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juicersเครื่องคั้นน้ำ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crusher (n.) เครื่องคั้น See also: เครื่องบีบอัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครื่องคั้น
Back to top