ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขียนแบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขียนแบบ*, -เขียนแบบ-

เขียนแบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขียนแบบ (v.) draw See also: sketch Syn. วาดแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
french curveไม้โค้งเขียนแบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tabletเครื่องอ่านพิกัดอุปกรลักษณะเหมือนกับกระดานเขียนแบบใช้ร่วมกับเมาท์ หรือปากกา หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งแบบอื่นในการอ่านข้อมูลเข้าเครื่อง นิยมใช้กับการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการคือ จัดทำแผ่นกระดาษเป็นตารางขนาดเล็ก แต่ละตารางกำหนดให้ตรงกับคำสั่งต่างๆ ที่จะใช้ในโปรแกรมเขียนแบบ นำแผ่นกระดาษนี้มาตรึงไว้กับเครื่องอ่านพิกัดนี้ เมื่อต้องการเลือกใช้คำสั่งใดก็ให้ใช้ปากกาที่ต่อกับเครื่องนั้นกดลงบนตารางที่ตรงกับคำสั่งนั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
type (vi.) เขียนแบบตัวพิมพ์
cursive (adj.) ที่เขียนแบบตัวอักษรต่อกันไป
draftsman (n.) ช่างเขียนแบบ See also: คนร่างแบบ, ช่างสเก็ตภาพ
draughtman (n.) ช่างเขียนแบบ Syn. draftsman
draughtmanship (n.) ความชำนาญในการเขียนแบบ See also: ความชำนาญในการวาดเขียน
magic realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magical realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
scribble (n.) การเขียนแบบหวัดๆ See also: การเขียนแบบไก่เขี่ย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Forgive my curiosity, Mr. Boddy, but did your letter say the same thing?ขอโทษด้วยนะครับคุณบ๊อดดี้ แต่ในจดหมายของคุณเขียนแบบนี้รึเปล่าครับ
I know what they should look like. I just can't get my hand to make them easily.รู้ว่ามันควรมีรูปร่างแบบไหน แต่ฉันบังคับมือให้เขียนแบบนั้นไม่ได้
Who did this drawing?ใครเป็นคนเขียนแบบคะ?
He says, "No, you can't say this. This is just speculation."เขาบอกว่า"ไม่ คุณเขียนแบบนี้ไม่ได้ นี่มันแค่การคาดเดา"
"Do it like this. " "Write it like that. " "Put your foot here. "ทำแบบนี้สิ, เขียนแบบนี้ วางเท้าตรงนี้
According to the report,quinn cracked the case mostly on his own, and I'm wondering why someone hoping to get her shield would let him write it up that way.ตามรายงาน ควินน์ไขคดีได้เองเป็นส่วนมาก และฉันสงสัยทำไมคนที่อยากได้ตราถึงปล่อยให้เขาเขียนแบบนั้น
No I didn't.ไม่ชั้นไม่ได้เขียนแบบนั้น
If I'm not mistaken, it's from that chapter in the book where Odysseus is told he has to confront a monster known as Scylla.ถ้าฉันจำไม่ผิด มันมาจากหนังสือบนหนึ่ง ตอนที่เขาเผชิญหน้ากับปีศาจที่ชื่อ scylla ทำไมเขาถึงเขียนแบบนี้
Look, he actually wrote that. He wrote "aorta."ดูสิ เขาเขียนแบบนั้นจริงๆ เขาเขียนว่าออร์ทา
I tried to write it that way.ฉันก็อยากเขียนแบบนั้นนะ
Jammed a mechanical pencil through the guy's eye for singing show tunes at his desk.เสียบดินสอเขียนแบบ ทะลุเข้าลูกกะตาเพื่อนเขา ที่บังอาจไปร้องเพลง ข้างโต๊ะทำงานเขา
Your name Sawako is written with the characters "Sawayaka" (fresh) and "Ko" (child), right?ชื่อของเธอน่ะ ซาวาโกะ เขียนแบบนี้ ซาวาะกะที่แปลว่าสดใส โกะที่แปลว่าเด็ก ใช่ไหม?
I just need to write it like that, right?ผมแค่เขียนแบบนี้ใช่มั้ย
I have a bumper sticker that says that.ผมมีสติ๊กเกอร์ที่เขียนแบบนั้น
So, architects draw for a living.ยังงั้น,สถาปนิคที่ดำรงชีวิตด้วยการเขียนแบบ
Do you think a person that abandoned their child is going to return because of writings like this?ลุงคิดว่าถ้าเขียนแบบนี้แล้ว คนที่ทิ้งลูกไว้จะกลับมาเหรอ
Did you mean what you wrote?เธอตั้งใจเขียนแบบนั้นรึเปล่า
In the meantime, I brought you my own personal stapler, a two-hole punch, three-hole punch, old-school wite-out, and enough highlighters to last you till kingdom come.ในระหว่างนั้น ผมซื้อที่เย็บกระดาษส่วนตัวให้คุณ แบบเจาะสองรู เจาะสามรู เขียนแบบสมัยโรงเรียนเก่า และปากกาไฮไลต์ที่พอใช้จนถึงโลกหน้าเลย
I can't write that.ฉันเขียนแบบนั้นไม่ดีแน่
They used to scrawl it on the colosseum.พวกเขาเคยเขียนแบบลวกๆบนโคลอสเซียม
I have home and a place where he teaches a writing group every Wednesday.และที่ที่เขาสอนการเขียนแบบกลุ่มทุกๆวันพุธ
C, I write personality quizzes for magazines.ข้อสาม ฉันเขียนแบบทดสอบบุคลิกภาพลงนิตยสาร
Why? Why did you write it?ทำไมคุณถึงเขียนแบบนั้นล่ะ
I need to get back to that sort of writing, and I will.ผมต้องกลับไปเขียนแบบนั้นอีก ผมทำแน่นอน
Yeah. Just write them the way you say them.ใช่ ก็เขียนแบบที่พูดเนี่ยแหละ
Wouldn't it be better if you wrote your diary like that?ถ้าอย่างนั้น เอาวิธีเขียนแบบนั้นไปเขียน ไดอารี่ตัวเองไม่ดีกว่าเหรอคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขียนแบบ
Back to top