ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกือบตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกือบตาย*, -เกือบตาย-

เกือบตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกือบตาย (v.) almost die See also: nearly die
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last night, that guy was as good as dead, but a little bit of this, and he just walks away.เมื่อคืน,ผู้ชายคนนั้น เกือบตาย แค่ใช้เพียงนิดเดียว เขาก็เดินไปได้เฉยเลย
Oh, you know, stabbed, almost died, stitched up with a Siren whistle-นายก็รู้ โดนแทง เกือบตาย เสียงไซเรนเย็บแผลให้ ตามปกติ
Almost dead. He called for help.เกือบตาย เขาโทรขอความช่วยเหลือ
Your curiosity could have gotten you killed.เกือบตายเพราะอยากรู้อยากเห็น
You've been mostly dead all day.ก็นายเกือบตายมาตลอดทั้งวันเลยนี่
I nearly died. I walk into my room, and there's a woman in my bed!ฉันเกือบตาย ฉันเดินเข้าไปในห้องของฉันและมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงของฉัน!
Only a month ago, we were certain of death at the hands ofbandits.เมื่อเดือนที่แล้วเรายังเกือบตาย ด้วยน้ำมือพวกโจร
That was me they were talking about. I almost died.เด็กคนนั้นคือพ่อเอง พ่อเกือบตายไปแล้ว
They didn't know it, and it almost killed me.พวกเขาไม่รู้และทำให้ผมเกือบตาย
There is a story, Riddick, of young male Furyans... strangled at birth.เป็นภาษาที่ใช้เล่าน่ะ ริดดิค พูดถึงหนึ่งหนุ่มฟิวเรี่ยน ผู้เกือบตายเมื่อตอนเกิด เพราะถูกสายรกในครรภ์รัดคอ
We are not giving up! I almost died! You almost died!ผมเกือบตาย คุณก็เกือบตาย
Uh... n... it's over, Brad.มันจบแล้วแบรด ตอนไฟไหม้ฉันเกือบตาย
I had a fire and almost died, and he me. And he almost died 'use he res about the same things.เขามาและเขาต้องเกือบตาย เพราะเขาห่วงใยในสิ่งเดียวกับฉัน
Why can't you think of anyone but yourself? You're so selfish! - You could've got us killed!ทำอะไรลงไปนะ รู้่มั้ย เกือบตายแล้วนะ
Inflict the maximum amount of pain, so a guy wishes he'd just die, you know, and get it over with, but just can't quite get there.ลงโทษแบบเจ็บปวดสุดๆ จนร้องขอความตาย และเกือบตาย แต่ก็ไม่ถึงตาย
That last hand, it nearly killed me.ตาสุดท้าย เล่นเอาเกือบตาย
You were almost dead an hour ago.ชั่วโมงก่อนคุณเกือบตายละนะ
Yeah, me too....และชั้นก็เกือบตายอยู่ในนั้น - ใช่ ชั้นก็เหมือนกัน
When they brought me to you, you were near death, clearly.ตอนคนพาฉันมานี่คุณเกือบตายแล้ว
Scares the damn shits out of me them kids.พวกมันทำให้ฉันกลัวเกือบตาย
I'm from a home for juvenile delinquents.ฉันจากบ้านมาเพราะไปตีเด็กจนเกือบตายน่ะ
I should've beaten him to death. And took all his money.ชั้นกระทืบมันซะเกือบตาย แล้วถลุงเงินมันออกมา
I swear, if you let go and lose this contest after my jackie almost died to win itฉันสาบาน,ถ้าคุณให้ไปและพลาดการประกวดนี่\ หลังจากที่เจ็คกี้ของผมเกือบตายละก็
Dude, a busted shoulder does not mean she almost died.ดูด,รูปปั้นครึ่งตัวหัวและไหล่ ไม่ส่งผลให้ เธอเกือบตายหรอก,เข้าใจ
You-- the woman that you stood next to for two days almost died.คุณ ผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ได้ ถึง 2 วันนั่น เกือบตาย
Yeah, I lied. I was drunk, I was spun out on pills, you were speeding to try and get me to help.พูดตามจริงแล้ว ฉันเป็นคนทำพัง ฉันเป็นสาเหตุทำให้นายเกือบตาย
I almost died... again!ฉันเกือบตายอีกครั้ง!
Apparently, I Like The Ones Who Get Drunk On Thanksgiving And Almost Die.เห็นได้ชัดว่า ผมชอบคนที่เมา ในวันขอบคุณพระเจ้าและเกือบตาย
You almost died last week.คุณเกือบตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
It was a PI, actually. He almost beat Lee Jay to death.จริง ๆแล้วเขาเป็นนักสืบเอกชน เขาซ้อมลี เจย์เกือบตาย
I heard Lee Jay got beat up pretty badly.ฉันได้ยินมาว่าลีเจย์ถูกซ้อมจนเกือบตาย
You're probably wondering how someone like me ends up near death in no-star motel hell.คุณคงสงสัยว่าทำไมคนอย่างผม ถึงเกือบตายในโรงแรมไร้ดาวนรกนี่
I got everything right, just treated the wrong...และคุณก็พลาดเรื่องต้องการทีม เธอเกือบตาย
This one is called "santos almost died."เส้นนี้เรียกว่า "ซานโตสเกือบตาย"
She's really tortured Min Yeop half-dead.มินยุบถูกทุกข์ทรมานเกือบตาย
I'd hate to have to beat you to death.ฉันก็ไม่ปลื้มหรอกนะที่ทำให้นายเกือบตาย
Her lungs were full of water. She almost died!น้ำท่วมปอดของเธอ เธอเกือบตาย!
So, what is that, your big truth about the world?ขอบคุณที่ทำให้ผมเกือบตาย
I guess you know why I'm here.มันไม่ควรทำให้ใครบางคน เกือบตายเพื่อให้เราสองคนได้พบกัน
And tonight, I was almost killed again.แล้วคืนนี้ฉันก็เกือบตายอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกือบตาย
Back to top