ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุปนิสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุปนิสัย*, -อุปนิสัย-

อุปนิสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุปนิสัย (n.) habit See also: character, pattern Syn. นิสัย
English-Thai: HOPE Dictionary
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
hoyden(ฮอย'เดิน) n. เด็กหญิงที่มีลักษณะและอุปนิสัยคล้ายเด็กผู้ชาย,เด็กหญิงแก่นแก้ว. adj. เจี๊ยวจ๊าว,เอะอะ., Syn. hoiden., See also: hoydenish adj. hoydenness hoydenism n.
kidney(คิด'นี) n. ไต,เนื้อไตสัตว์,อารมณ์,อุปนิสัย
make-up(เมค'คัพ) n. เครื่องสำอางเสริมสวย,เครื่องสำอางแต่งหน้า,การสอบซ่อม,ลักษณะ,อุปนิสัย, Syn. makeup
patinan. สนิมเขียว,รอยเกรอะ,คราบมันวาว,คราบ,อุปนิสัย
trait(เทรท) n. ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย, (ปากกา,ดินสอ) ขีดหนึ่ง,การสัมผัส,การแตะ,จำนวนเล็กน้อย., Syn. quality
English-Thai: Nontri Dictionary
character(n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร
characterize(vt) บรรยายอุปนิสัย,วางนิสัย(ตัวละคร),แสดงลักษณะ
trait(n) คุณลักษณะ,สันดาน,อุปนิสัย,ลักษณะเฉพาะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nature (n.) อุปนิสัย See also: นิสัย, สันดาน, ธาตุแท้ Syn. character, complexion, temperament
mettle (n.) อุปนิสัยใจคอ See also: นิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A character analysis is possible with blood types.อุปนิสัยคนเราน่ะ วิเคราะห์ได้ จากกรุ๊ปเลือดจริงๆนะคะ
I guess the game picked up on my ambition to be like you.ผมเดาว่าเกมเลือกมัน จากอุปนิสัยส่วนตัวของคุณ
And this guy you're trying to ID? Have you run him through the cop database?กับบางคนที่รุกล้ำอุปนิสัยธรรมดาของคุณ
His life and his character are determined by the choices he makes.ชีวิตและอุปนิสัยของเขาถูกตัดสิน จากการเลือกของเขา
If it's a question of the doctor's character, I've got lots to say.ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับอุปนิสัยของคุณหมอ ดิฉันมีเรื่องให้พูดถึงเยอะแยะเลยค่ะ
Okay... [ knocking ] [ music playing ] "You will always get what you want through your charm and personality." [ chuckling ] [ music ]โอเค เจ้าจะใช้สเน่ห์และ อุปนิสัยให้ได้มาทุกสิ่ง เพื่ออะไรน่ะ
Yeah, what are you gonna do?ใช่ นายจะทำยังไง วิเคราะห์อุปนิสัย
Is it a common trait among men east of the Rhine to run from a fight?นี่เป็นอุปนิสัยทั่วๆไปของผู้ชายจากตะวันออกของไรน์ ที่ชอบเดินหนีเวลาทะเลาะกันงั้นหรือ?
Will Graham manifests publicly as an introverted personality.วิลล์ แกรห์มมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนว่า เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยชอบเก็บตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุปนิสัย
Back to top