ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างเรียบร้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างเรียบร้อย*, -อย่างเรียบร้อย-

อย่างเรียบร้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเรียบร้อย (adv.) neatly See also: tidily, orderly Ops. อย่างลวกๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
cleanly(คลีน'ลี) adj.,adv. สะอาด,รักสะอาด,อย่างสะอาด,อย่างเรียบร้อย., See also: cleanliness n.
dink(ดิงค) adj. ซึ่งแต่งตัวอย่างเรียบร้อย vt. ประดับตกแต่ง n. ดูdinghy,หมวกแก๊ปเล็ก ๆ
tidily(ไท'ดิลี) adv. อย่างเรียบร้อย,อย่างสะอาดสะอ้าน,อย่างสะอาดหมดจด
English-Thai: Nontri Dictionary
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
modestly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างสุภาพ, อย่างเรียบง่าย, อย่างเรียบๆ
neatly (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly, systematically Ops. unevenly, untidily, unsystematically
systematically (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. tidily, orderly Ops. unevenly, untidily, unsystematically
tidily (adv.) อย่างเรียบร้อย See also: อย่างเป็นระเบียบ Syn. orderly, systematically Ops. unevenly, untidily, unsystematically
luvverly jubberly (sl.) ทุกอย่างเรียบร้อยดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...where the artiforg is expertly and cleanly inserted with minimal invasion and scarring.อวัยวะเทียมจะถูกใส่ ด้วยความชำนาญ อย่างเรียบร้อย โดยมีรอยแผลเป็นน้อยที่สุด
But my life is depended on this.อย่างเรียบร้อยปลอดภัย
Your Excellency, everything is under control.ท่านผู้นำ ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ
Don't worry. Everything's arranged.ไม่ต้องห่วง ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
Yeah, we're here. Everything's fine.ใช่เราอยู่ที่นี่ ทุกอย่างเรียบร้อย ดี.
Is everything all right, Mrs. Ho?ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม คุณโฮ?
Yep. Two corpses. Everything's fine.ครับ สองศพ ทุกอย่างเรียบร้อยดี
Everything's all right now.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
Vinnie. What happened? Did we get straightened out?วินนี่ เกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างเรียบร้อยไหม
Everything is perfect.ทุกอย่างเรียบร้อยดีมาก
Well, now, that's nice. All settled, then. Now, Jasmine, getting back to this suitor business,เอาละๆ ทุกอย่างเรียบร้อย แล้ว จัสมิน มาเข้าเรื่อง คู่หมั้นต่อดีกว่า
She dressed carefully.เธอแต่งตัวอย่างเรียบร้อย
Everything's fine. No one noticed.ทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีใครสน
Don't worry. Everything's fine.ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยดี
It's cool. Take a nap.ทุกอย่างเรียบร้อย นอนต่อเถอะ
Relax. Everything's fine. Sleep well?ทุกอย่างเรียบร้อย หลับสบายมั้ย
I'll get him for the summer, so everything's all right.ฉันรับช่วงตอนหน้าร้อน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว -สมิธตี้
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าคะ
Is everything all right?ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหม ?
Everything's ready.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
(lift doors open)ทุกอย่างเรียบร้อย [มาร่าห์ ตะโกน]
I want things in order before the wedding.อยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนงานแต่งงาน
Everything's just fine, Becky.ทุกอย่างเรียบร้อยดีจ้ะ เบ็คกี้
Door's open, bed's made. Welcome home.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอต้อนรับกลับบ้าน
Everything's okay now.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะจ้ะ
Hey, is everything okay?ไง ทุกอย่างเรียบร้อยนะ
Is everything okay?ทุกอย่างเรียบร้อยมั้ยคะ?
Just here to make sure everything's up to par. Wow. - What?แค่มาเช็คทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมน่ะ ว้าวว
We're all set for tomorrow. Athena will be there, ready to shoot. Right, babe?ทุกอย่างเรียบร้อยพรุ่งนี้ พร้อม Athena ด้วย ลงมือถ่ายกันได้เลย ว่าไหมจ๊ะ?
So if I pull this off, I get the 25 grand on Sunday?ถ้าทุกอย่างเรียบร้อย ฉันได้ส่วนแบ่ง สองหมื่นห้า วันอาทิตย์ ตกลงนะ?
Changing of the guard.ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ
Mr. Fogg, we all pack and ready to go.ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางครับ
Yeah. I can handle it now. It'll be our first and last.ใช่ ๆ ฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว มันเป็นครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายของเรา
'Then we grab Mum, go over to Liz's place, 'hole up, have a cup of tea 'and wait for all this to blow over.''แล้วพาแม่ออกมา ไปบ้านลิซ' 'นั่งชาซักถ้วย' 'แล้วก็รอให้ทุกอย่างเรียบร้อย'
'Grab mum, go to Liz's, pick her up, bring her back here, 'have a cup of tea and wait for all this to blow over.'พาแม่ไปหาลิซ รับลิซแล้วพากลับมานี่ 'ดื่มชาแล้วก็ รอให้ทุกอย่างเรียบร้อย'
If we all cooperate, we'll get through this with as little frustration as possible.ถ้าพวกคุณให้ความร่วมมือ, เราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างเรียบร้อย.
Sabine, everything okay?ซาบีน ทุกๆอย่างเรียบร้อยใช่ไหม?
I had everything in order.ฉันทำทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วนี่
Let's make sure everything's set up right. Hold on, Aaron. Wait.ขอแน่ใจก่อนว่าทุกอย่างเรียบร้อยดี ใจเย็น อารอน รอก่อน
We'll tell you when you can go.เราจะบอกถ้าทุกอย่างเรียบร้อย.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างเรียบร้อย
Back to top