ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห้ามใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห้ามใจ*, -ห้ามใจ-

ห้ามใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้ามใจ (v.) restrain oneself See also: suppress/control one´s feeling Syn. ระงับใจ, ข่มใจ, ยับยั้งใจ Ops. ปล่อยใจ, ตามใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asceticism (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. self-control, self-discipline
self-denial (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. asceticism, self-control, self-discipline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, they're a nuisance.ห้ามใจไม่นอกบทไม่ได้
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้
Would you destroy it?ท่านจะห้ามใจจากมันได้ไหม
So, they perpetrate the most inconceivable act.ดังนั้นพวกเธอจึงทำบางอย่าง ที่ไม่อาจห้ามใจได้
That's because I don't want to miss you.นั่นก็เพราะว่าฉัน กลัวว่าอยู่กับเธอต่อไปแล้วจะห้ามใจไม่อยู่
Absolutely out of control.แถมเสียวนานเกินห้ามใจ
Sorry, Chuck. She drives me crazy.โทษที ชัค เสน่ห์เธอเกินห้ามใจ
I know, it got... it got out of hand.ผมรู้ ก็มัน... มันห้ามใจไม่ได้
Ladies seem to love it...สาวๆห้ามใจไม่อยู่...
He made me an offer I couldn't refuse.เขายื่นข้อเสนอที่เย้ายวนจนห้ามใจไม่ไหว
I'd tried so not to give inฉันก็พยายามหักห้ามใจแล้ว..
But why should I try to resist when, baby, I know so wellแต่ฉันจะห้ามใจตัวเองทำไมล่ะ ที่รัก.. Nเมื่อฉันรู้ตัวเองดีว่า..
He can't help himself.มันห้ามใจตัวเองไม่ได้หรอก
Because you were my friend, I backed off. Because she was my friend's girl, I even gave up.ฉันหักห้ามใจไว้เพราะแกเป็นเพื่อนฉันและเธอก็เป็นแฟนของแก
Now, I'm not going to hold back.ตอนนี้ ฉันจะไม่หักห้ามใจอีกต่อไป
I couldn't get ahold of you.ฉันไม่อาจหักห้ามใจ คิดถึงคุณได้เลย
What Lav and I have, well, let's just say, there's no stopping it.ฉันห้ามใจไม่ได้นี่นา
I only fought them because I knew they wouldn't change anything.ชั้นต้องห้ามใจเพราะชั้นรู้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
I sit in Glee Club and I watch a couple of imperfect performances and a litany of criticisms just start building up inside of me like a volcano and I keep telling myself to hold it in and then it just comes bursting out.ตอนอยู่ชมรม ฉันนั่งดูการแสดงแย่ๆ ฉันห้ามใจตัวเองไว้ แต่มันก็ระเบิดออกมา
It's all right. He is pretty hard to resist.ไม่เป็นไร เจอเขาแล้วห้ามใจยากอยู่
And as a reward for your restraint, got a little something for you.และเพื่อเป็นการตอบแทนที่พวกคุณห้ามใจไว้ได้ ผมมีการแสดงเล็กๆมาฝาก
It's a huge metal ball. Who could resist that?มันเป็นบอลลูกใหญ่มากเลย ใครจะห้ามใจได้
But no one had ever told her... how to get rid of them.แต่ไม่เคยมีใครได้บอกกับเธอ ถึงวิธีหักห้ามใจ
I don't know what to do either.พี่ก็ไม่รู้จะห้ามใจตัวเองยังไง
The foot massage spun out of control.นวดเท้าให้กัน มันเลยห้ามใจไม่ได้
You know why it hurt so bad when you guys cheated on me?ที่จะห้ามใจไม่ให้ทำร้ายกัน นั่นแหละการนนอกใจ เมื่อเธอรักใครซักคน จริงๆจังๆ เธอจะทำทุกทาง
I'm not sure I could trust myself.ผมคิดว่า ผมไม่อาจห้ามใจตัวเองได้
It is hard having her there and not taking advantage of the situation.มันยากนะที่เขาอยู่บ้าน แล้วห้ามใจไม่ให้ฉวยโอกาส
Try not to look, huh?กำลังห้ามใจไม่ให้มองใช่มั้ย?
I'd have a hard time not wanting to get close to you.ผมคงจะห้ามใจ ไม่ให้ใกล้ชิดคุณไม่ได้
No, I am not repressed! I'm not.ไม่,ฉันไม่ได้หักห้ามใจ ฉันไม่
So I ran over, talked him off the ledge.ฉันเลยรีบไป กล่อมเขาให้ห้ามใจ
I'd ask you out myself, but I'd have to fight off Larry Segel.ผมพยายามหักห้ามใจแล้วนะ แต่ผมคง ต้องแข่งกับ แลรี่ ซีกัล ซะแล้ว
I was actually afraidฉันกลัวตัวเองจะห้ามใจไม่อยู่
They're just trying to pander to your demographics' well-documented historical vanity.พวกเขากำลังพยายามชักนำคุณ ด้วยเรื่องมานในอดีต ห้ามใจไว้!
And I don't know how to not notice it.ผมห้ามใจไม่ให้เห็นไม่ได้
It's abstinence education at work.สอนให้รู้จักหักห้ามใจไง
Resist the urge to have sex in front of an open laptop.จงห้ามใจอย่าร่วมรักกัน หน้าโน๊ตบุ๊คที่เปิดอยู่
I know. There's just something irresistible about cashmere.ฉันรู้ค่ะ แต่แคชเมียร์นี่มันห้ามใจไม่อยู่จริงๆนะ
Remaining silent for 8 years takes a hell of a lot of self-restraint.การไม่พูดถึง 8 ปี ต้องใช้หักห้ามใจตัวเองอย่างมากเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห้ามใจ
Back to top