ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลงเชื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลงเชื่อ*, -หลงเชื่อ-

หลงเชื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงเชื่อ (v.) be naive See also: trust easily Syn. เชื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bluff into (phrv.) ลวงให้หลงเชื่อ See also: หลอกให้หลงกล
fall for (phrv.) ทำให้หลงเชื่อ See also: ทำให้หลงกล Syn. tumble for
fall for something hook (idm.) ทำให้หลงเชื่อ See also: ทำให้หลงกล Syn. tumble for
tumble for (phrv.) ทำให้หลงเชื่อ See also: ทำให้หลงกล
tumble for (idm.) ทำให้หลงเชื่อ See also: ทำให้หลงกล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe she trusted the wrong person.อาจเป็นเพราะว่าหล่อนหลงเชื่อ คนผิด ๆ
Don't be fooled by appearances, penny.อย่าหลงเชื่อรูปลักษณ์ภายนอก เพนนี่
I can't believe I ever trusted you, you lousy...ฉันไม่น่าไปหลงเชื่อใจคุณเลย คุณมันคน...
Does dawn want to quit?ดอว์นหลงเชื่อเรื่องนี้จริงๆ เธอมัน...
How could I trust his words?ฉันไปหลงเชื่อคำพูดของเขาได้อย่างไงกัน?
You knew i'd believe you when you said you just wanted to live a normal,peaceful life.ฉันหลงเชื่อที่นายบอกอยากมีชีวิตปกติ
I shouldn't have let you talk me into it.ฉันไม่น่าหลงเชื่อ.. คำพูดของนายเลย
I don't suppose you could kiss my ass?ผมไม่คิดว่าผมจะหลงเชื่อ ทำตามที่คุณบอกหรอกนะ
I'm meeting with a lawyer next week, and don't you think I'm buying into this nice-guy routine.อาทิตย์หน้าฉันจะไปหาทนาย อย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณคิดอะไร อย่าคิดว่าฉันจะหลงเชื่อลูกไม้การพยายามเป็นคนดีของคุณนะ
Ten minutes with Hale, you turn inside out.เข้าไปคุยกับเฮลสิบนาที นายหลงเชื่อ
Almeida and some supposedly friendly contact?คงไม่เหมือนกับอัลเมด้าที่หลงเชื่อกับคนที่เค้าติดต่อด้วยนะ
A fake demon possession?ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า มีคนหลงเชื่อกลห่วยๆแบบนี้ด้วย
Don't fall for it, kiddo.อย่าไปหลงเชื่อแม่เธอ เด็กน้อย
I knew it. I told you not to trust her.ไงล่ะ บอกแล้วว่าอย่าหลงเชื่อยัยนี่
You have no idea who you're dealing with.คุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังสู้กับใคร คิดว่าฉันจะหลงเชื่อเหรอ
Ooh Really had me going Now it's time to go# ฉันเกือบจะหลงเชื่อ #
Really had me going# ฉันเกือบจะหลงเชื่อ #
Me and my high school sweetheart Vinny were convinced we were going to be stars, so we dropped out of school and hitchhiked our way to the Broadway.ฉันกับแฟน"วินนี่"หลงเชื่อว่า เรากำลังจะได้เป็นดารา เราเลยออกจากโรงเรียน
I would've fallen for their charade too.ผมก็หลงเชื่อไปด้วยนะ
You've gone too soft. Too trusting. Especially with women.กลายเป็นพวกป้อแป้ หลงเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะกับผู้หญิง
We were both admiring your skill at convincing every man in the room that he meant something to you.ในการทำให้ผู้ชายทุกคน หลงเชื่อว่าตัวเองมีความหมาย
If you're actually gonna buy into this crap.ถ้านายดันหลงเชื่อไอ้หมอนี่ได้น่ะ
It was a mistake coming here, trusting you.ไม่น่าหลงเชื่อนายมาที่นี่เลยสิให้ตาย
Wow, Bartowski really sold it.ว้าว บาทาวสกี้ ทำให้พวกมันหลงเชื่อได้
You think I'm as dumb as you are fat?คุณคิดว่าฉันโง่ จะหลงเชื่อคนอย่างคุณงั้นเหรอ
They'll do anything, say anything to gain our trust,พวกนั้นจะทำอะไรก็ได้ พูดอะไรก็ได้ให้เราหลงเชื่อ
Into the scandalous lives of Manhattan's elite. Blair, don't fall off the wagon now.แบลร์ อย่าหลงเชื่อภาพลวงตา
(laughs) so are you if you believe her.เจ้าเองก็โง่ด้วยถ้าหลงเชื่อเธอ
I can see why you fell for it.ไม่แปลกใจเลยที่คุณหลงเชื่อเขา
I bought into your holier-than-thou garbage!ผมหลงเชื่อว่าคุณจะเป็นคนดีกับเขาบ้าง
They both have narcissistic traits, such as a grandiose sense of self-importance, deceptiveness, lack of remorse.พวกเขาเป็นพวกหลงตัวเอง เห็นว่าตัวเองมีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลงเชื่อภาพลวงตา ไร้ความสำนึกผิด
Did you really believe that?คุณยูรา อย่าบอกนะคะ ว่าคุณก็หลงเชื่อมันน่ะ?
I can't believe I was actually touched when he apologized.ไม่น่าไปหลงเชื่อตอนที่เขาบอกว่าขอโทษเลย
He is not the dashing young man you believe him to be.เขาไม่ใช่เจ้าหนุ่มรูปหล่อที่เจ้าหลงเชื่อหรอก
Dude, for the longest time I had myself convinced it was an alien abduction.เพื่อน ฉันก็หลงเชื่อไปว่า นายถูกเอเลี่ยนจับตัว
It was a mistake to put my faith in Travis.ผมผิดเองที่ไปหลงเชื่อในตัวทราวิส
"All those following false prophets are doomed."พวกที่หลงเชื่อในศาสดาผู้หลงผิด จะถึงกาลอวสาน"
"All those following false prophets are doomed.""พวกที่หลงเชื่อในศาสดาผู้หลงผิด จะถึงกาลอวสาน"
None of us in the movement were fooled.ไม่มีใครในขบวนการหลงเชื่อเลย
Little more time in the oven, and it would have had me fooled.ไปอบในเตาสักนิด ผมคงหลงเชื่อแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลงเชื่อ
Back to top