ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนวดเครา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนวดเครา*, -หนวดเครา-

หนวดเครา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนวดเครา (n.) beard
English-Thai: HOPE Dictionary
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
brush(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กัน,หนวดเครารุงรัง,หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก) ,การเผชิญหน้ากับ,พุ่มไม้หนา,ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด,ทา,กวาดด้วยแปรง,สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ,กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
whisker(วิส'เคอะ) n. หนวดเครา,หนวด,หนวดแมวหนวดเสือ,ไม้ขนไก่,ผู้ปัด,ผู้กวาด,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว,คาง,แก้ม,ผู้อาวุโสรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, See also: whiskery adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
beard(n) หนวดเครา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
facial hair (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. side-whiskers
side-whiskers (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. facial hair
sideburns (n.) หนวดเคราข้างใบหู Syn. side-whiskers, facial hair
stubble (n.) โคนหนวดเคราที่ไม่ได้โกน Syn. beard, bristle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hair length, glasses, beard, that kind of thing?หนวดเครา อะไรทำนองนั้นน่ะ
By my beard, is that the time? !หนวดเคราของฉันคือว่าเวลาหรือไม่!
Look see that one with the white beard sitting in the wagon?แน่ะ เห็นคนหนวดเคราขาว ที่นั่งในรถม้านั่นไหม
One day, when I've got a long, white beard and two or three marbles rolling around upstairs, they'll let me out.วันหนึ่งเมื่อฉันมีความยาวหนวดเคราสีขาว และสองหรือสามหินอ่อนกลิ้งไปกลิ้งมาบนพวกเขาจะปล่อยให้ฉันออก
Now Waldek,you'd better shave. Use my razor on the shelf.แล้วก็วลาเดค โกนหนวดเคราซะ ใช้มีดโกนที่อยู่บนชั้น
"You must shave first!""นายต้องโกนหนวดเคราซะก่อน!"
You look younger without a mustache.คุณดูเป็นหนุ่มเมื่อโกนหนวดเครา
Eww, he's all beardy!อี๊! เขามีหนวดเครารุงรัง
She must be in love with a bearded man and..เธอคงรักคนมีหนวดเคราและ...
..now that I have stubble she thinks its me. I am not the one....ตอนนี้ผมเสือกไว้หนวดเครา ไม่ใช่ผมนะ
Get your little merry band of misfits to behave, and I'll be out of your dirty beard forever.จงทำให้พวกแปลกๆของนาย ปฏิบัติตามกฎ และฉันจะไปจาก หนวดเคราโสโครกของนาย
Tell that to the beard I'll be growing.- หนวดเคราฉันจะต้องขึ้นครึ้ม
¶¶So shave your face with some mace in the dark ¶¶# โกนหนวดเคราซะ ในความมืด #
They say you were wearing a wire necklace with an Amber bead surrounded by two red ones.พวกเขาพูดว่าเห็นคุณ สวมสร้อยลวดโลหะ มีหนวดเครา แวดล้อมด้วยสร้อยสีแดง
And the beard is really itchyและหนวดเครานี่ มันคันจริงๆ
Westerners with beards are the horniest!ชาวตะวันตกที่มีหนวดเคราเนี่ย ซุกซนที่สุดเลย
Not a dirty, bearded man like you.ไม่ใช่หนุ่มใหญ่ หนวดเครารุงรัง อย่างคุณ
I kind of got used to all that extra fur.ผมเคยชินกับหนวดเคราทุกรูปแบบ
Don't forget to shave. Don't let it block the handsome face.อย่าลืมโกนหนวดเครานะ อย่าปล่อยให้มันขวางหน้าตาที่หล่อเหลาล่ะ
Whether it's beard or whiskers or chignon...ไม่ว่าจะเป็นหนวดเคราหรือมวยผม..
Typewriter wrapped in an enigma wrapped in stubble. Why?มีเครื่องพิมพ์ดีดภายใต้ความลึกลับที่อยู่ ภายใต้หนวดเครานั่น ทำไมเหรอ
Blue collar? Clean-cut?พวกใช้แรงงานรึเปล่า มีหนวดเครารึเปล่า
Grim, bearded, stinking barbarians that would row across the Narrow Sea and steal us from our beds.เป็นพวกคนเคร่งขรึมไว้หนวดเครา มีกลิ่นตุและไร้อารยธรรม ที่จะออกเรือข้ามทะแลแนร์โรว์
He's a friend of my husband but he has a beard now.เขาเป็นเพื่อนของสามีของฉัน .. แต่เขามีหนวดเคราตอนนี้.
What if I were to deliver to you a terrorist, not your run-of-the-mill ideologue answering to bearded men in caves, but someone entirely different... less predictable and far more dangerous.เอางี้เป็นงัย ให้ผมส่งตัวนักก่อการร้าย ตัวฉกาจให้คุณสักคน ไม่ใช่พวกพื้น ๆ ตามนิยามของคุณที่ หนวดเครายาวซ่อนตัวอยู่ตามถ้ำ แต่เป็นใครบางคนที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง
But, baby, I grew facial hair for you.ที่รัก ข้าไว้หนวดเคราให้เจ้าได้
Reek, how could you let me stand before my father unshaven?รี้ก เจ้าปล่อยให้ข้ามาพบพ่อ โดยที่ไม่โกนหนวดเคราได้ยังไง
Poor sad little bread head.หัวหนวดเคราที่จนและเศร้า
I don't know, like a mustache maybe? Evil goatee or something. You know what I'm saying?ไม่รู้สิ ไว้หนวดเครา แนวมหาโจรน่ะ
Is that you, Rick, underneath all that man-bush?นายหรือเปล่าเนี้ยริค ใต้หนวดเคราเนี้ย
How would you feel about growing a beard?มีอะไร ท่านรู้สึกอยากไว้หนวดเคราไหม

หนวดเครา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนวดเครา
Back to top