ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สี่แยก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สี่แยก*, -สี่แยก-

สี่แยก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สี่แยก (n.) square Syn. ทางแยก
สี่แยกไฟแดง (n.) intersection See also: junction, juncture
English-Thai: HOPE Dictionary
crossroadทางแยก,สี่แยก,ทางตัด,ถนนขวาง
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง,ทางสี่แยก,ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
English-Thai: Nontri Dictionary
crossroad(n) สี่แยก,ทางแยก,ทางแพร่ง,ทางตัด
crossway(n) ทางแยก,ทางข้าม,สี่แยก
intersection(n) การตัด,การแบ่ง,สี่แยก,ชุมทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intersection (n.) จุดที่ทาง 2 สายมาบรรจบกัน, สี่แยก See also: จุดตัด, ชุมทาง, สี่แยก Syn. junction, interchange
quadrivial (adj.) ซึ่งเป็นทางสี่แยก See also: ซึ่งมีถนน 4 สายมาบรรจบกันตรงจุดเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The southeast intersect doesn't get us much.สี่แยกทางตะวันออกเฉียงใต้ไม่ช่วยเรามากนัก
At that intersection? You know what, just becauseสี่แยกนั้น, รู้อะไรมั้ย แค่
Uh, intersection of Plymouth and Gold.สี่แยกเพลเมาท์ตัดกับโกลด์ครับ
"A crumbling afternoon intersection"สี่แยกเล็กๆในยามบ่าย
We'll meet at the crossroads, and no double-crossing!เราจะพบกันที่ สี่แยก, และไม่มีคู่ข้าม!
( sighs ) And out in front of the prison, the two streets that intersect with it?และออกมาข้างหน้าคุกด้วย ถนนสองถนนนั่น ที่มีสี่แยกน่ะ?
We trap the crossroads demon, trick it,ถ้าเราจับปีศาจสี่แยก หลอกมัน
Parking enforcement said they towed an abandoned car from that intersection that's registered to a dr.ตำรวจจราจรต้องมาลากรถ ที่จอดทิ้งไวตรงสี่แยก จดทะเบียนในชื่อ
Did you follow the shiny man to Lollipop Land or the Rainbow Junction?แล้วนายตามไอ้มนุษย์มันวาวนั่นไปดินแดนอมยิ้มหรือสี่แยกสีรุ้งหรือเปล่า
Then she separated the four of you so the prophecy would never be fulfilled.แล้วหล่อนก็จับเธอทั้งสี่แยกกัน เพื่อไม่ให้คำทำนายเป็นจริง
Good for you.ถ้าอยากะเจอปีศาจ ไปรอตรงสี่แยก
We're checking every Intersection surveillance cameraเรากำลังตรวจสอบกล้องที่สี่แยกทุกตัว
We just pulled up at an intersection,เราเพิ่งผ่านสี่แยกมา
Meet me on the corner of santa monica and century west.พบฉันที่สี่แยกซานตาโมนิก้ากับเซนจูรี่เวสต์
I'm gonna wait for him at this intersection.ฉันจะเราอยู่ที่สี่แยก
Why put a train in a downtown intersection?ทำไมใส่รถไฟในสี่แยกใจกลางเมืองได้หรือไม่
Look to where you're being led.มองข้ามไปที่สี่แยกนั้น ตรงไฟ
But at the stoplight, when I start to tell the guy off,ที่สี่แยก พอฉันกำลังจะด่าผู้ชายคนนั้น
I just took a U-turn from Gwang Myung crossroad and I'll be there soonฉันพึ่งกลับรถจากสี่แยกGwang Myung ฉันจะกำลังจะไปถึงที่นั่น
I want two S.W.A.T. teams to the intersection of Pico and Figueroa.เอาละ่ผมต้องการให้นำทีมสวาท ออกไป 2 ทีมตรงสี่แยก ของถนน ปิโก กับ ฟิกูโร
Cary stayner, the yosemite killer, drove more than 50 miles to dump cigarette packs and driver's licenses at intersections to throw off suspicion.แครี่ สเตย์เนอร์, นักฆ่าแห่งโยเซไมท์ ขับรถกว่า 50 ไมล์เพื่อไปทิ้งซองบุหรี่ และใบขับขี่ที่สี่แยก เพื่อเบี่ยงเบนร่องรอย
Okay, the intersection where they planned to meet is right here.ตรงสี่แยก ที่พวกเขาวางแผน จะไปพบกันตรงนี้
That's every bus station, subway platform and traffic light camera within a mile radius of the restaurant.นั้นสถานนี้รถไฟของๆทุกๆที่ รถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วก็กล้องของสี่แยกไฟแดง ที่ๆอยุ่ในรัศมี 1 mile ของร้านอาหาร
You know Etro, under that building at the intersection, right?นายรู้จัก"อีโทร"ใต้ตึกตรงสี่แยกเลี้ยวขวามั้ย?
It's right on the intersection.มันอยู่ตรงสี่แยกพอดี
Spotted-- Chuck Bass standing at the crossroads.มองมาที่ ชัค แบส ยืนอยู่กลางสี่แยก
I had to accelerate out of the intersection.ฉันต้องเร่งความเร็ว ออกจากสี่แยก
Like the shovel that killed Ali turns up, and all of a sudden you two are holding hands in the town square.เหมือนกับพลั่วที่ใช้ฆ่าอัลลี่ก็โผล่ออกมา และเธอทั้งสองก็จับมือกันที่สี่แยกในเมืองทันที
They weren't, but I found a traffic cam up the block where they were.ไม่เห็นหรอก แต่ผมเจอ กล้องจราจรสี่แยก ที่พวกเขาอยู่
You're gonna make a right at the intersection.เธอต้องเลี้ยวขวาตรงสี่แยก
Now, what was at the intersection where Deaver and Ellard crossed?เอาล่ะ สี่แยกไหน ที่ดีเวอร์กับเอลลาร์ดใช้ด้วยกัน
The other intersect is the supermarket, but none of the employees recognized Paul Hicks.อีกสี่แยกนึงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่มีพนักงานคนไหนจำพอล ฮิกส์ได้
Sheriff, if we expand the search of the second intersection by a few square blocks, would we find any markets or restaurants?นายอำเภอ ถ้าเรา ขยายวงค้นหาของสี่แยกที่ 2 ไปอีก 2-3 ช่วงตึก เราจะเจอ ตลาดหรือร้านอาหารบ้างไหม
Reese lives one door from the intersection.บ้านของรีสอยู่ถัดจากสี่แยก
For all I know, you were standing at an intersection with a cardboard sign three days ago.สำหรับทั้งหมดที่ฉันรู้ว่าคุณกำลัง ยืนอยู่ที่สี่แยก มีป้ายกระดาษแข็งสามวันที่ผ่าน มา
Columbia's full of squares.โคลัมเบียที่เต็มไปด้วยทางสี่แยก
I'm at 143 Fuck You Avenue on the corner of Blow Me and Die.ฉันอยู่ที่ 143 ถนนไอ้เห้ แถวๆสี่แยกไปโดดส้วมตายซะ
Paulo and Albert at the intersection.เปาโลและอัลเบิร์ท สี่แยก.
Any available units, please respond to a 10-50 in progress at the intersection of 46th and 3rd."มีหน่วยไหนพร้อม" "ตอบด้วยเรื่องความคืบหน้ากรณี สิบถึงห้าสิบ" "ที่สี่แยกถนน 46 ตัด 3"
I guess Leon forgot the instructions about patting you down.ผมเดาว่าเลออนลืมเรื่องสี่แยกไปแล้ว เกี่ยวกับการปัดคุณออกไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สี่แยก
Back to top