ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ้นปี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ้นปี*, -สิ้นปี-

สิ้นปี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นปี (n.) end of year Syn. ปลายปี Ops. ต้นปี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
year-end (n.) สิ้นปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
End of the year, then. How about Christmas?สิ้นปีนี้ ช่วงคริสต์มาสเป็นยังไง?
And you must pass an exam at the end of each year.เธอจะต้องสอบผ่าน ตอนสิ้นปีของแต่ละปี.
At the end of the year, the house with the most points wins the house cup.เมื่อถึงสิ้นปี บ้านที่ได้แต้มสูงสุด จะได้ถ้วยรางวัลบ้านดีเด่น
My boy, for that, you get a bonus as big as my knob.โอ้โห ไอ้น้อง สิ้นปีเอาโบนัสไปเลยเจ๋งๆ
The ticket's for New Year's Eve Better packออกเดินทางวันสิ้นปี/Nจัดกระเป๋าไว้เนิ่นๆ ดีกว่านะ
We thought you were in europe until the end of the year.พวกเราคิดว่าเธออยู่ที่ยุโรป จนถึงสิ้นปี
I'm never gonna let this year end.ฉันไม่อยากให้สิ้นปีนี้
Nothing's going to happen until the end of the year, but I'm telling you, mate...ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนถึงสิ้นปี
Thoseyes are New Year's Eve bloodshot.ตวงตาเหล่านั้น ได้เปื้อนเลือดในวันสิ้นปีใหม่
It's New Year's Eve, Dr. Yang.นี่มันวันสิ้นปี ดร.หยาง
You said I just had to make it to New Year's Eve.คุณบอกว่าฉันจะมีมันเมื่อถึงสิ้นปี
His best chance at improving is with the written essay at the end of the year.โอกาสที่ดีที่สุดของเขาที่จะปรับปรุง คือการเขียนเรียงความ ตอนสิ้นปี
Anyway, I'm on my own now.ฉันต้องพึ่งตัวเอง ฉันต้องเป็นผู้จัดการก่อนสิ้นปี
Stay at home for the rest of the year.อยู่กับบ้านไปจนถึงสิ้นปี
But, we're about to close the year, and I'm busy.แต่ว่า... มันจะสิ้นปีแล้ว ฉันกำลังยุ่ง
The year-end party for VVIPs will be held in your restaurant as was last yearปาร์ตี้สิ้นปีสำหรับ VVIP จะถูกจัดขึ้นในร้านอาหารของเราเหมือนปีที่แล้ว
Will it be finished before the year ends?จะเสร็จก่อนสิ้นปีหรือเปล่า?
Twelve more by the end of the year.จะเปิดอีก 12 สิ้นปีนี้
Another 12 by the end of the year.จะเปิดอีก 12 สิ้นปีนี้
Oh, I just, uh... I got the report on the end-of-year financials.ผมได้รายงานการเงินของสิ้นปีแล้ว
Since you cocksuckers didn't give us a holiday bonusเห็นไม๊ แกห่วยแตกแม่งไม่ให้เราแม้แต่ โบัสสิ้นปี
I want to thank Pistol Patty's Cowboy Creamery for sponsoring our end-of-the-year picnic.ฉันอยากจะขอบคุณ Pistol Patty's Cowboy Creamery ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของเรา
The final quarter's coming to an end.ทำบัญชี ช่วงสิ้นปี ใกล้เข้ามาแล้ว
The French are not big on end-of-year celebrations.ที่ฝรั่งเศส จะไม่ฉลองสิ้นปีกันใหญ่โต ช่วงคริสต์มาส พอร้านดอกไม้เริ่มขายต้นมิสเซิลโท
That's what marks the year-end in France.นั่นคือเครื่องหมาย ของช่วงสิ้นปีที่ฝรั่งเศส
We'll need to see what it costs to extend your policy to the end of the year.ร่นวันผ่าตัดแฮนนาห์ขึ้นมา แล้วหาทาง ต่อประกันของคุณจนถึงสิ้นปี
From a customer who will never know it was borrowed, because it's all gonna be replaced by the end of the year.จากลูกค้าที่ไม่มีทางรู้ว่าถูกยืม เพราะว่าแม่จะเอาไปคืนตอนสิ้นปี
At the end of the year, Carlos takes the excess cash as a bonus, so there is no profit to participate in.ช่วงสิ้นปี คาลอสใช้เิงินมากเกินไป เพื่อเป็นโบนัส ดังนั้น ไม่มีหุ้นให้่เธอร่วมหรอก
I posed as a fake ice cream company, sponsored your end-of-the-year picnic, and waved enough money under your students' noses to provoke them to destroy their own campus.ผมแอบอ้างเป็นบริษัทไอศกรีม ที่เป็นสปอนเซอร์งานปิกนิกสิ้นปีของคุณ และเอาเงินมาล่อนักศึกษาของคุณ
Eight source code projects up and running by the end of the year.มี source code ซัก 8 โครงการภายในสิ้นปีนี้แน่เลย
There's no reason the building won't be filled by the end of the year.ไม่มีเหตุผลอาคาร จะไม่ได้เต็มไปด้วยสิ้นปี.
But he'll be back for New Year's Eve.แต่จะกลับมาตอนวันสิ้นปี
Look, Martin/Charles just released their year-end statements.มาร์ติน /ชาร์ลเพิ่งปล่อย.. ..งบดุลสิ้นปีมา
I was able to download the year-end financials off Andrew's laptop.ฉันดาวน์โหลดงบการเงินสิ้นปี มาจากแล็ปท็อปของแอนดริว
We have a procreation mandate to bump up the population by the end of the year.เราได้รับมอบหน้าที่ ให้เพิ่มจำนวนประชากร โดยสิ้นปีจะต้องมี
Sure, if you really want to work on New Year's Eve.แน่นอน ถ้าคุณต้องการทำงาน ในคืนวันสิ้นปีจริงๆ
I celebrate the anniversary of my divorce like it's new year's Eve.ฉันฉลองครบรอบปีแห่งการหย่า อย่างกับว่าเป็นวันสิ้นปีเลยทีเดียว
Instead, we're gonna have an end-of-the-year party with a great big ice cream cake.แต่เรากำลังจะมี บุคคลที่สิ้นปี ที่มีขนาดใหญ่ที่ดี เค้กไอศครีม
Who will back up my story if I promise that by the end of the year, I'll get you all boyfriends... cool boyfriends?ใครจะยินยอมเออออตามเรื่องที่ฉันเล่าบ้าง ถ้าฉันสัญญาว่า ภายในสิ้นปีนี้ฉันจะหาแฟนให้ทุกๆคน แฟนเจ๋งๆด้วย
Told me I had till the end of the year if I'm lucky.เขาว่า ถ้าฉันโชคดีคงอยู่ได้ถึงสิ้นปี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ้นปี
Back to top