ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สงบสติอารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สงบสติอารมณ์*, -สงบสติอารมณ์-

สงบสติอารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สงบสติอารมณ์ (v.) calm down See also: calm oneself, remain calm Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just need to calm myself downฉันก็แค่ต้องการทำให้ตัวเองสงบสติอารมณ์ลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Calm down. Calm down.สงบสติอารมณ์ สงบสติอารมณ์
Put the cuckoo back in the clock, baby.สงบสติอารมณ์ก่อนได้มั้ย
Calm yourself, Tetsuo Shima!สงบสติอารมณ์ของนายไว้ เท็ตสึโอะ ชิมา!
Set our emotions aside?สงบสติอารมณ์งั้นเหรอ
Calm yourself down.สงบสติอารมณ์ตัวเองลง
Let's just calm down here. We can work this out.สงบสติอารมณ์หน่อย มาตกลงกัน
Pull yourself together!สงบสติอารมณ์หน่อยสิ!
Stop it! Calm down!สงบสติอารมณ์หน่อยสิ!
You need to calm down!สงบสติอารมณ์หน่อยสิ!
Calm the fuck down!สงบสติอารมณ์เพศสัมพันธ์ลง!
We need to settle inand protect ourselves.สงบสติอารมณ์แล้วหาทางป้องกันกันดีกว่า
Calm down, okay?สงบสติอารมณ์ได้มั๊ย?
Calm yourself, Skywalker.สงบสติอารมณ์ไว้ สกายวอล์คเกอร์
The most important thing is that you remain calm.สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องสงบสติอารมณ์ไว้
It wasn't long before I was in jail.เลยต้องไปสงบสติอารมณ์ในตะราง
Just give Jasmine time to cool down.ให้เวลา จัสมิน สงบสติอารมณ์ก่อน
A terrific story. What?นี่ผมตื่นเต้นมากเลย ขอสงบสติอารมณ์แปปนึง
Calm down.- หยุดมัน สงบสติอารมณ์
I fucked her all night to calm her down.ฉันเย็ดเธอทั้งคืน ให้สงบสติอารมณ์
Markus, control yourself...\ Markus สงบสติอารมณ์หน่อย
Please don't be mad.กรุณาสงบสติอารมณ์ด้วยครับ
Everybody calm down! Come into this cave.ทุกคนสงบสติอารมณ์กันหน่อยได้มั๊ย เข้ามาในถำนี่ก่อน
Everybody please calm down.ทุกคนสงบสติอารมณ์กันหน่อย ขอร้องหล่ะ
Listen, you're panicked, you're wide open to demonic possession, so you need to calm yourself down, right now.ถ้าพี่ขวัญอ่อนจะเปิดโอกาสให้ปีศาจเข้าสิง เพราะงั้นสงบสติอารมณ์ เดี๋ยวนี้!
You will not be going so stay calm.เจ้าไม่ต้องไปไหน ดังนั้นสงบสติอารมณ์เจ้า
Your Majesty, please be calm.พระมเหสี ขอทรงสงบสติอารมณ์ก่อน
Okay, ma'am, you need to calm down.ตกลง,มาดาม,คุณต้องสงบสติอารมณ์
Everything's going to be okay. You just need to calm down.ทุกอย่างจะเรียบร้อย คุณต้องสงบสติอารมณ์ไว้
Because in small doses it can be quite helpful with mood, which I think is contributing to your problem.เพราะว่าถ้ากินในปริมาณน้อยๆ มันจะช่วยให้สงบสติอารมณ์ได้ดี ซึ่งหมอว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้
Maybe you need to lie down.ฉันว่าเธอสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่า
See to it she is sedated properly;ดูเหมือนว่าเธอต้องสงบสติอารมณ์ซะหน่อย
But I can assure you, we here at the Hanniger Mines... are doing everything... in our power to get them out alive.และจะทำทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิต ขอให้สงบสติอารมณ์ด้วย, พี่น้องทั้งหลาย! ขอให้การสืบสวนเป็นไปได้ตามปกติ
None of y'all is going anywhere till you simmer down.พวกแกไม่ได้ไปไหนจนกว่าจะสงบสติอารมณ์
Ms. Barnes, you really need to calm down.คุณบานส์ คุณต้องสงบสติอารมณ์
Yeah, can we just take this down a couple of notches, please?เอาเป็นว่าช่วยสงบสติอารมณ์กันหน่อย ได้โปรด
Could we just calm down and try and think this thing through?เรามาสงบสติอารมณ์ แล้วมาช่วยกันคิด..
Miss Murdoch, I need you to calm down.คุณเมอด็อค ผมอยากให้คุณสงบสติอารมณ์
Now, everyone just needs to remain calm.ตอนนี้ ต้องการให้ทุกคนสงบสติอารมณ์
So you've got to hold still.ดังนั้นคุณต้องใจเย็นๆ สงบสติอารมณ์เข้าไว้
It's good to have some secrets between a couple.ฉันจะได้สงบสติอารมณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สงบสติอารมณ์
Back to top