ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลักษณะเด่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลักษณะเด่น*, -ลักษณะเด่น-

ลักษณะเด่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลักษณะเด่น (n.) dominant feature See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature Ops. ลักษณะด้อย
ลักษณะเด่น (n.) dominant feature See also: outstanding characteristic, notable quality, remarkable feature Ops. ลักษณะด้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dominant๑. เด่น๒. ลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dominantลักษณะเด่น [การแพทย์]
heterozygous geneเฮเทอโรไซกัสยีน, ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นกับยีนที่แสดงลักษณะด้อยอยู่ด้วยกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indistinctive (adj.) ซึ่งไม่มีลักษณะเด่น See also: ซึ่งไม่มีลักษณะเฉพาะ Ops. distinctive
lidded (adj.) ที่มีหนังตา (ที่เป็นลักษณะเด่น เช่น หนามาก)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oblate cranium indicates subject is not human.ลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดคือ ช่องโพรงดวงตาที่ใหญ่
You know, I wonder, Jeffrey, for all your feather flashing, when was the last time you actually scored?ฉันสงสัยจังเลย เจฟ ด้วยลักษณะเด่นที่แสนจะเฉิดฉายของเธอ เธอได้แอ้มหญิงครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
There's really no one particular person who maybe stands out as a candidate?น่าจะมีสักคนรึเปล่า ที่พอมีลักษณะเด่นๆ - พอมีคุณสมบัติแบบนี้รึเปล่า
Three, our differentiation strategy. Four, our target market.เรื่องที่สาม ลักษณะเด่นหลัก เรื่องที่สี่ ปริมาณของขวัญในการชอปปิ้ง
Of course, that's a primary aspect of your personality, so I sometimes ignore it.แน่นอนล่ะ นั่นเป็นลักษณะเด่น ของเอกลักษณ์ในตัวนาย ดังนั้นบางทีฉันก็เลยไม่สนใจ
No serial number or unique metallurgy.ไม่มีหมายเลขสินค้า ไม่มีลักษณะเด่นของโลหะผสม
The strained mother-child relationship is a hallmark for many killers.ความสัมพันธ์แม่-ลูกที่ตึงเครียดเกินไป เป็นลักษณะเด่น ของฆาตกรหลายคน
But even if there is no biological connection, this relationship has all the hallmarks of their kind of bond.แต่ถึงแม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด ความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเด่นในตัวเอง
Well, I mean, selflessness isn't exactly one of your most obvious character traits, Damon.โอเค ฉันหมายถึง ความไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่ หนึ่งในคุณลักษณะเด่นที่เห็น ได้ชัดของนายไง เดม่อน
It's able to hone in on Hefty's dominant trait.มันระบุลักษณะเด่นเฮฟตี้ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลักษณะเด่น
Back to top