ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลงเอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลงเอย*, -ลงเอย-

ลงเอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลงเอย (v.) end up See also: stop, finish, conclude Syn. จบ Ops. เริ่มต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
inconclusive(อินคันคลู' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ไม่ใช่ผลสุดท้าย, ไม่มีผลสรุป, ไม่ลงเอย., See also: inconclusively adv. inconclusiveness n., Syn. indecisive, vague
result(รีซัลทฺ') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ,มติ
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
termination(เทอมะเน'เชิน) n. การสิ้นสุด,การยุติ,การลงเอย,การลงท้าย,การจบลง,จุดหมาย,ปลาย,สุดเขต,ขอบเขต,ส่วนท้าย,ส่วนปลาย,ข้อสรุป,ผล,คำลงท้าย,ปัจจัย., See also: terminational adj., Syn. discontinuation
English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
inconclusive(adj) ไม่เป็นผล,ค้างคา,พิสูจน์ไม่ได้,ไม่ลงเอย
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
termination(n) การสิ้นสุด,การลงเอย,จุดหมายปลายทาง,ขอบเขต,ปัจจัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blessing in disguise (idm.) สิ่งที่เป็นปัญหาในตอนเริ่มต้นกลับลงเอยด้วยดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jack ended up with three cracked ribs and a broken heart.ลงเอยด้วยการที่แจ็คกระดูกซี่โครงหักสามท่อน กับหัวใจที่แตกสลาย
Ended up teaching me to live in the moment,ลงเอยด้วยการสอนเรื่องการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
And the blackmailer sometimes finds himself in jail at the end of it.และบางครั้งคนที่เเบล็คเมล์ก็ต้องไปลงเอยในคุก
Harry, do you take Stephanie?และคืนสุดท้ายก็ได้ลงเอยแบบนี้
I knew it would work out.ฉันรู้ว่ามันต้องลงเอยแบบนี้
It was all I could do to save your skin in here.กว่าที่จะช่วยพูดให้นาย ให้เรื่องราวมันลงเอยเช่นนี้ได้
If you follow inter-subjectivity to its natural end aren't you asking who's the patient and who's the doctor?ถ้าคุณติดตามผู้กระทำที่มากกว่า 1 ถึง การลงเอยแบบธรรมชาติ... คุณจะไม่ถามเหรอว่าใครคือคนไข้ และใครคือหมอ?
You can start callin' yourself Madonna, but you're still gonna end up in an outhouse shanty like every other dockworking nobody.แต่นายก็ต้องกลับมาลงเอยที่ กระต๊อบเล็ก ๆ อยู่ดี เหมือนคนอื่นนั่นแหละ
That on the second-to-last day of the job, the convict crew that tarred the plate-factory roof in the spring of '49... wound up sitting in a row at ten o'clock in the morning, drinking icy-cold, Bohemia-style beer... courtesy of the hardest screw that eveว่าในวันที่สองไปสุดท้ายของงาน ลูกเรือนักโทษที่ tarred หลังคาแผ่นโรงงานในฤดูใบไม้ผลิของ '49 ... ลงเอยด้วยการนั่งอยู่ในแถวที่ 10:
It would have been perfect.อะไรๆ มันจะได้ลงเอยด้วยดี
I have to make sure I don't end up with extra inventory.ฉันจะต้องไม่ลงเอยซื้อของเกิน รายการอีก
Maybe if you listened sooner, it wouldn't be.ถ้าท่านฟังเขาแต่แรกมันคงไม่ลงเอยรูปนี้
It ended kind of weird, though.แต่สุดท้ายเรากลับลงเอยกันแบบแปลก ๆ.
Hey, Alexa, did you hook up with that girl from the bar?เฮ้ อเล็กซาตกลงแกได้ลงเอยกับสาวที่บาร์เมื่อวันก่อนรึเปล่า
So you think you're gonna get Gwen like this?แล้วนายจะลงเอยกับเกวนได้ยังไงล่ะทีนี้
I'm so bad. I'm always making mistakes like thatแย่จัง ฉันกลัวมันจะลงเอยแบบคราวก่อนอีกนะสิ
Another misunderstanding. Now they'll never get togetherเข้าใจผิดกันจนได้ เมื่อไหร่จะลงเอยกันซะที
But the problem is you end up... avoiding yourself.มันก็ดีที่เสี่ยงอะไรๆ ได้ แต่ผลสุดท้าย ลูกจะลงเอย ด้วยการหนีตัวเอง
European legends always have sad endings.ตำนานชาวยุโรปมักจะจบลงเอยด้วยความเศร้าตลอด
They've been like a married couple for so many years... it's a relief that they're finally married.และเหมือนคู่แต่งงานแล้วมาหลายปี ผมก็โล่งใจสุดๆ ที่สองคนนี้ลงเอยกันซะที
Make sure you end up at little ray's. Don't end up at little stevie's.แน่ใจนะว่าจะไปที่ลิตเติ้ล เรย์ส์ ไม่ใช่ไปลงเอยที่ลิตเติ้ล สตีวีย์นะ
You know why none of the Dwarfs hooked up with Snow White?คุณรู้ไหมว่าทำไม ไม่เคยมีคนแคระคนไหน ได้ลงเอยกับสโนไวท์?
You'll probably end up shooting one of us.เธอคงลงเอย ด้วยการยิงเราคนใดคนหนึ่ง.
In the end, you have to admit, it all works out quite nicely.ท้ายที่สุด แกต้องยอมรับ มันลงเอยได้ดีเลย
If you stand too close, you'll end up like that guy.ระวัง หน่อย ถ้าเข้าใกล้ไป เธออาจจะลงเอยแบบหุ่นนั่น
If this thing doesn't work out and you end up going back to fox river,ถ้ามันไม่ได้ผลและนายลงเอย ที่ฟอร์คริเวอร์อีกล่ะก็
If I teleport again I could end up anywhere.ถ้าฉันข้ามเวลาอีก ฉันต้องลงเอยที่ไหนสักแห่ง
Susan and Mike finally tied the knot.ซูซานกับไมค์ ลงเอยกันในที่สุด
Regardless of how we got here,ไม่ว่าเรามาลงเอยอย่างงี้ได้ไง
I hope you guys work things out, before the next dinner, of course.พี่อยากให้นายกับเธอลงเอยกัน ก่อนดินเนอร์ครั้งหน้า
Then Julia ends up like Eileen.ยังงั้นจูเลียจะลงเอยเหมือนไำอลีน
Will all your stories have happy endings?นิยายของคุณจะลงเอยด้วยดี ทุกเรื่องหรือเปล่า
The good do not always come to good ends.สิ่งดีๆ ก็ใช่ว่า จะลงเอยด้วยดีเสมอไปนะ
You know how this is going to turn out, don't you?แกรู้ใช่มั้ยว่า เรื่องมันจะลงเอยยังไง?
You are the thumbprint killer.แกต้องลงเอย โดยเป็นฆาตกรทิ้งรูปแบบอย่างแน่
If I had any chance with Sara, I had to speed up my recovery.ถ้าผมจะมีโอกาสลงเอยกับซาร่า ผมก็ต้องรีบๆ หาย
I always dreaded the thought that she might wind up with some starving actor in the theater.ผมกลัวมาตลอดว่า เธอจะลงเอยกับ พวกนักแสดงไส้แห้งที่โรงละคร
If this fellow was shot through the throat, and had a nasty lump on the head, could be how he ended up face down in the pool.ถ้านายคนนี้โดนยิงทะลุคอ และมีก้อนเลือดกระจุกอยู่ที่ศรีษะ อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงมาลงเอยหน้าคว่ำที่สระได้
You see? Everything's gonna be all right now.เห็นมั้ย ทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดี
Everything is gonna be all right.ทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลงเอย
Back to top