ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร้านชำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร้านชำ*, -ร้านชำ-

ร้านชำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้านชำ (n.) grocery See also: grocer´s store, dry goods store, dry grocer´s store
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The grocer has got cards on the wall.ไปดูแจ้งความที่ร้านชำสิ
If it's not too much trouble could you buzz over and grab the groceries?และถ้าไม่เป็นปัญหา คุณช่วยบึ่งรถไปเอาของที่ร้านชำได้ไหม
They say Maybelle had a crib at the Ryman... so she could pull her out and let her whoop and holler and pop her back in to go to sleep.ว่ากันว่าแม่เธอผูกเปลอยู่ในร้านชำ จู่จู่เธอก็ปีนออกมาเอง แล้วก็โห่ร้องดีใจ
I'm headed off, I'm going to the Ryman.ชั้นหงุดหงิดชั้นไปที่ร้านชำ
I guess I'll stop by the grocery store and grab a turkey or something.ฉันว่าจะแวะไปร้านชำ ซื้อไก่งวงสักตัว
Yes, sir, and while I'm out do you mind if I stop by the grocer and pick up the--ได้ครับ แล้วระหว่างที่ผมออกไป จะเป็นไรมั้ยถ้าผมขอแวะที่ร้านชำเพื่อซื้อ--
Well, how does a shop boy afford all of this?แล้วเด็กร้านชำ มีปัญญาชื้อด้วยเหรอเนี่ย?
No. I mean, I'm not a shop boy.ไม่ใช่ ผมไม่ได้หมายถึง ผมเป็นเด็กร้านชำ.
Shop boy like me,เด็กร้านชำอย่างข้า...
There are shop boys and there are boys who just happen to work in shops for the time being.อาจมีเด็กในร้านชำ หนุ่มน้อยบังเอิญทำงานในร้านขายของชำ
And trust me, Tristan, you're no shop boy.เชื่อสิ ทริสตัน เจ้าไม่ใช่แด็กร้านชำ
We have to go grocery shopping on Monday anyway.ยังไงวันจันทร์เราก็ต้องไปซื้อของที่ร้านชำ
I'll go to the store later and make fried chicken for dinner.ฉันจะแวะไปร้านชำซื้อไก่มาทอดเอาไว้กินตอนเย็น
Do you know the shop owners son?เธอรู้จักลูกชายเจ้าของร้านชำมั้ย?
Damn kiosk owner!ไอ้ลูกเจ้าของร้านชำนี่ไงกันวะ!
I visited the bodega that's down the street from Peck's office...ผมไปเยี่ยมร้านชำ ที่อยู่ตรงถนนใกล้ออฟฟิศเขา...
Morozov's been running that deli since I was a kid.โมโรซอฟเปิดร้านชำนั่น มาตั้งแต่ผมยังเด็ก
Your neighbor, the grocery store manager, that chicken! Right there!เพื่อนบ้านนาย ผู้จัดการร้านชำ แล้วไก่ตัวนั้น ตรงนั้น!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร้านชำ
Back to top