ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปโฉม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปโฉม*, -รูปโฉม-

รูปโฉม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปโฉม (n.) looks See also: appearance, aspect, mien, figure, form Syn. รูปโฉมโนมพรรณ
รูปโฉมโนมพรรณ (n.) looks See also: appearance, aspect, mien, figure, form
English-Thai: HOPE Dictionary
face(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหน้า,หน้า,โฉม,รูปโฉม,หน้าตา,ด้านหน้า,ความหน้าด้าน,ความทะลึ่ง,การแสแสร้ง,ชื่อเสียง,ผิวหน้า,การเผชิญหน้า,ส่วนหน้ากว้าง vt. หันหน้าไปทาง,เผชิญหน้าโดยตรง,เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับ,หงาย (ไพ่) -Phr. (in one's face โดยตรง) vi. หันหน
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
English-Thai: Nontri Dictionary
appearance(n) การปรากฏ,รูปโฉมภายนอก,รูปร่าง
colouring(n) การทาสี,สีหน้า,รูปโฉมภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deformityความเสียรูปโฉม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live among them as oracles.รูปโฉมที่หล่อนมีคือคำสาป สำหรับเหล่าชายชราผู้สามานย์ ที่ไม่สิ้นตัญหา...
Looks can be deceiving, and, at first,รูปโฉมอาจหลอกตา และ ก่อนอื่น
He took my look, my words, everything that makes me successful to the opposite sex.เขาใช้รูปโฉมของผม คำพูดของผม ทุกอย่างที่ทำให้ผลประสพความสำเร็จกับผู้หญิง
I see the appeal, and I would never take it away from anyone.ผมเห็นรูปโฉมที่ดึงดูดใจ และผมก็จะไม่มีวันแย่งมันไปจากใคร
But his appearance takes a bit to warm up to.แต่รูปโฉมเขาอาจดูแปลกสักหน่อย
Hey, looks can be deceiving.เฮ้ รูปโฉมอาจจะหลอกลวงก็ได้
Are you still dissatisfied with the way I look?คุณยังไม่พอใจกับ รูปโฉมของฉันหรือ
I complain because it's an irritating inconvenience, not because I'm unhappy with the way I look.ฉันบ่นเพราะมันไม่สะัดวก น่ารำคาญ ไม่ใช่ไม่พอใจ รูปโฉมตัวเอง
Are you unhappy with the way I look?คุณไม่พอใจรูปโฉมฉันหรือ
But it's not the looks we're interested in. It's what goes on underneath that bodywork.แต่รูปโฉมไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจ แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในคันนี้
Okay, right, we've got a photograph here of the one before.โอเค ได้ เรามีรูปโฉมตัวก่อนหน้า
A single man living by himself, forcing Emma to hide as a wolf from the police?ผู้ชายคนเดียวอาศัยอยู่เพียงลำพัง บังคับให้เอมม่าต้องซ่อนตัวจากตำรวจ ภายใต้รูปโฉมสุนัขป่างั้นสิ
Take pride in your God-given features.หัดภูมิใจในรูปโฉมที่พระเจ้าให้ซะบ้าง
But all that changed when the puppies began coming out... with new designer models.แต่ทุกอย่างเปลี่ยน เมื่อน้องหมาเริ่มออกมา... ด้วยรูปโฉมดีไซน์ใหม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปโฉม
Back to top