ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปพรรณสัณฐาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปพรรณสัณฐาน*, -รูปพรรณสัณฐาน-

รูปพรรณสัณฐาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปพรรณสัณฐาน (n.) appearance See also: description, signalment Syn. รูปพรรณ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Landform ธรณีสัณฐาน แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
signalment (n.) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน
Can you identify him?นายระบุรูปพรรณสัณฐานเขาได้ไหม
I'm going to need you to come down to the precinct and work with my sketch artist.ผมอยากให้คุณ เดินทางไปที่สถานีตำรวจ และบอกรูปพรรณสัณฐานกับนักสเก็ตช์ภาพคนร้ายของผม คุณต้องนึกหน้าคนร้ายให้ออก
Listen, I'm a little fuzzy on the mechanics here but could you not stop this woman from killing this man?เขาพูดว่าเธอเป็นนังแพทศยา แต่Nผมหมายถึง เธอเป็นนังเเพทศยา ผู้หญิงคนนี้ระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม เธอระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม
Physical description ranging from... 5'5" white guy to a 6' Indian.จากรูปพรรณสัณฐาน แล้ว.. 5ฟุต ครึ่ง ผิวขาว สูง 6 ฟุต
Do we have any idea of the accomplice's ID, the woman?คุณพอที่จะระบุรูปพรรณสัณฐาน ของผู้สมรู้ร่วมคิดได้ไหม ผู้หญิงคนนั้น
These are just names and cursory descriptions.มีเพียงชื่อและรูปพรรณสัณฐานอย่างคร่าวๆ
One of the victims that we found fits Cindi's general description.หนึ่งในเหยื่อที่เราพบ. ตรงกับรูปพรรณสัณฐานของซินดี้.
Must have some physical descriptions.มันต้องมีรายงานรูปพรรณสัณฐานบ้างล่ะ
Described as wearing a deerskin jacket.แจ้งรูปพรรณสัณฐาน เป็นชายสวมแจ็คเก็ตหนังกวาง
Was he able to give a description of the unsub?เขาบรรยายรูปพรรณสัณฐานของอันซับได้มั้ย?
You think you can provide us with a sketch?คิดว่าพอจะให้ รูปพรรณสัณฐานกับเราได้ไหม
It's from a description of the kidnapper.นี่มาจากการบรรยาย รูปพรรณสัณฐานของโจรลักพาตัว
Uh, we get a description?เราได้รูปพรรณสัณฐานไหม?
Did she describe him?เธอได้บอกรูปพรรณสัณฐานเขาไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปพรรณสัณฐาน
Back to top