ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูปพรรณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูปพรรณ*, -รูปพรรณ-

รูปพรรณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปพรรณ (n.) description See also: signalment, appearance Syn. สัณฐาน, ลักษณะ, รูปร่าง, รูปพรรณสัณฐาน
รูปพรรณ (n.) ornaments See also: gold or silver articles, gold or silver ornaments, gold (silver) jewelry
รูปพรรณสัณฐาน (n.) appearance See also: description, signalment Syn. รูปพรรณ
English-Thai: HOPE Dictionary
identity(ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ, Syn. self,individuality
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
zoography(โซออก'ระฟี) n. สาขาสัตว์วิทยาที่เกี่ยวกับรูปพรรณลักษณะของสัตว์., See also: zoographer n. zo?grapher n. zoographic adj. zo?graphical adj., Syn. zography
English-Thai: Nontri Dictionary
identity(n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Landform ธรณีสัณฐาน แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
Section เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
signalment (n.) รูปพรรณสัณฐานของบุคคลอย่างละเอียด
gold ornament (n.) ทองรูปพรรณ
zoography (n.) สาขาสัตวแพทย์วิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปพรรณของสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've sent his description to hospital security and dispatch all available agents.เราได้ส่งลักษณะ รูปพรรณ ไปให้ืทาง รปภ.ของโรงพยาบาล และแจ้งข่าว ติดต่อเจ้าหน้าที่ เท่าที่ได้
The assets for one of history's most notorious serial killersรูปพรรณของคนที่รู้มากที่สุดของนักฆ่า
He is described as...รูปพรรณของเขานั้น...
Perp fitting Stark's description drove off in his blue '92 Cadillac coupe de ville, license plate 807 IHO.รูปพรรณคล้ายสตารค์ ขับออกไป ด้วยรถน้ำเงิน '92 คาดิแลค คูฟ เดอ วิล ป้ายทะเบียน 807 IHO
Fits the description of Jericho.รูปพรรณตรงกับเจริโก้
Their descriptions match Annie and Reva's.รูปพรรณตรงกับแอนนี่และรีว่า
Parameter-matching on Jack, Cole, or Dana.รูปพรรณที่ตรงกับแจ๊ค , โคล หรือเดน่า
Your identification of Jared Howe has helped.รูปพรรณสันฐานของจาเร็ด ฮาวว์ที่คุณให้เรามานั้นมีประโยชน์
What about our new identities?รูปพรรณใหม่ของเราเกี่ยวกับอะไร
Scrubbed identities. Untraceable weapons.รูปพรรณไม่ชัดเจน อาวุธตามรอยไม่ได้
My wife found a maid there who said there was a young man there who matched Parks' description.ภรรยาผมไปที่นั่น ได้คุยกับแม่บ้าน... ...ที่บอกว่าเจอหนุ่มต่างชาติที่มีรูปพรรณสันฐานแบบพาร์คส
You're going to need these micro-pods to download your new identities.คุณอยากจะได้ไมโคร-พอด เพื่อดาวน์โหลด รูปพรรณใหม่แก่คุณ
You can't describe him at all?คุณบอกรูปพรรณสันฐานไม่ได้เลย
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน
Can you identify him?นายระบุรูปพรรณสัณฐานเขาได้ไหม
I'm going to need you to come down to the precinct and work with my sketch artist.ผมอยากให้คุณ เดินทางไปที่สถานีตำรวจ และบอกรูปพรรณสัณฐานกับนักสเก็ตช์ภาพคนร้ายของผม คุณต้องนึกหน้าคนร้ายให้ออก
Give me a description; I'll take care of it.เอารูปพรรณให้ผม เดี๋ยวจัดการให้
Fitting your and your brother's descriptionซึ่งมีรูปพรรณ เหมือนกับเธอ 2 พี่น้อง
The NSA interviewed one witness in Fleming's class who ID'd a Magnus Einersson.พยานให้รูปพรรณ ตรงกับแม็กนุส ไอเนอร์สสัน
Yes, Mr Staker. We'll do everything we can. Can you describe it to me?เราจะช่วยคุณ บอกรูปพรรณด้วยครับ
Could you describe her?คุณพอจะอธิบายรูปพรรณเธอได้มั้ย?
Of course not. Did you check with BCI?แหงอยู่แล้ว เช็ครูปพรรณรึยัง
You know Anton Chigurh by sight, is that correct?นายรู้จัก แอนตัน ชิกการ์ ตามรูปพรรณสันฐาน, ถูกไหม
Hey, there's that entrepreneur you like.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง...
Verifying identity match.ตรวจสอบรูปพรรณ สัณฐาน
Can you describe her assailant?คุณพอจะบอกรูปพรรณของคนร้ายได้ไหม? อ้อ...
But there's no description of him or the car he was driving.แต่ไม่มีรูปพรรณสัญฐานของเขา หรือว่ารถที่เขาเคยขับ.
NO MAKES, NO PLATES. NO SOLID WITNESSES?เหยื่อรายแรกระบุรูปพรรณว่า เป็นชายวัยกลางคนธรรมดาขับเอสยูวี
THE FIRST VICTIM DESCRIBED THE SHOOTERเธอระบุรูปพรรณได้แบบนั้น แต่เธอจำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอ?
Based on witness descriptions and captured images, the suspect is white, mid-to late 20s, and i repeat,จากรูปพรรณที่ได้จากพยาน และจากภาพที่จับไว้ได้ ผู้ต้องสงสัยผิวขาว อายุ 20 กลางๆ ถึงตอนปลาย และฉันขอย้ำ
Bobby Munson was positively identified, and your ID could take a little court time, but it'll happen.บ๊อบบี้ มอนสัน ระบุได้ชัดเจนว่าเป็นคนฆ่า และรูปพรรณของนาย ต้องรอเวลาศาลเป็นผู้ตัดสินสักเล็กน้อย เเต่ถ้ามันเกิดขึ้น
But this guy was pretty badly burned, So it'll take us a while to identify him.แต่ศพเขาไหม้เป็นตอตะโก คงใช้เวลาซักพักกว่าที่เราจะระบุรูปพรรณเขาได้
The witnesses' description of the driver and passenger... match that of Lee and Patel.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง... ตรงกับลีและเปเทล
How would you describe the suspect?ช่วยอธิบายรูปพรรณของชายผู้ต้องสงสัยหน่อย
I don't need to explain to anybody in this room why the scope, the details, the very existence of this project must be so carefully protected.ผมไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครก็ตาม ในห้องนี้ เกี่ยวกับรายละเอียดหรือรูปพรรณสันฐาณ ของสินค้าตัวนี้ มันจะต้องถูกเก็บเป็นความลับ
Listen, I'm a little fuzzy on the mechanics here but could you not stop this woman from killing this man?เขาพูดว่าเธอเป็นนังแพทศยา แต่Nผมหมายถึง เธอเป็นนังเเพทศยา ผู้หญิงคนนี้ระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม เธอระบุรูปพรรณสัณฐานนายได้ไหม
The witnesses were able to give us enough for a sketch.พยานสองคนนั้นช่วย ระบุรูปพรรณเพื่อเสก็ตซ์ภาพ
Detective benning can get a name and a description to our patrol cars as quickly as possible.นักสืบเบนนิ่งส่งรายชื่อและรูปพรรณ \ ให้สายตรวจเร็วที่สุด
A woman also saw a man fitting Kitazato's description fleeing the scene afterwards.ผู้หญิงอีกคนก็เห็นคนที่มีรูปพรรณตรงกับ Nคิตะซาโต้ กำลังวิ่งหนีจากที่เกิดเหตุ
See, Jeff, this is a chart of the features we're staying away from...อย่างที่เห็น เจฟ นี่คือชาร์ทของรูปพรรณลักษณะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูปพรรณ
Back to top