ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รากฝอย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รากฝอย*, -รากฝอย-

รากฝอย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รากฝอย (n.) rootlet See also: fibrous root
English-Thai: HOPE Dictionary
fibril(ไฟ' บริล) n. เส้นใยเล็ก ๆ สำคัญ,แก่นแท้,รากฝอย., See also: fibered,fibred adj.
radicle(แรด'ดิเคิล) n. รากปฐมภูมิ,รากแรก,รากฝอย,ส่วนที่คล้ายราก,ฝอยเล็กสุดของประสาทหรือหลอดต่าง ๆ ในร่างกาย, Syn. radicel,rootlet
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancillary Canalsคลองรากฝอย [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รากฝอย
Back to top