ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดมยิงไปตามแนวรบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดมยิงไปตามแนวรบ*, -ระดมยิงไปตามแนวรบ-

ระดมยิงไปตามแนวรบ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfilade (n.) การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร See also: การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร Syn. raking fire
raking fire (n.) การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร See also: การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดมยิงไปตามแนวรบ
Back to top