ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยิ่งขึ้นไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยิ่งขึ้นไป*, -ยิ่งขึ้นไป-

ยิ่งขึ้นไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยิ่งขึ้นไป (adv.) increasingly Syn. มากขึ้นไป
English-Thai: HOPE Dictionary
eisa(อีซา) ย่อมาจาก extended industry standard architecture (แปลว่า การออกแบบมาตรฐานแบบขยาย) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (industry standard archi- tecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์ PS/2 จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
extended industry standarextended industry standard architecture การออกแบบมาตรฐานแบบขยายใช้ตัวย่อว่า EISA (อ่านว่า อีซา) คอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มจะออกแบบและใช้บัส (bus) แบบ ISA (Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐาน แต่เครื่องที่เทียบเคียงกับเครื่องไอบีเอ็ม (IBM compatibles) นั้น แทนที่จะใช้ตามมาตรฐานนี้ กลับออกแบบบัสให้เพิ่มความเร็วขึ้น เรียกว่า อีซา เมื่อไอบีเอ็มผลิตคอมพิวเตอร์พีเอสทู (PS/2) จึงได้กำหนดมาตรฐานของบัสใหม่ โดยพัฒนาให้เร็วยิ่งขึ้นไปอีก เรียกว่า MCA ซึ่งย่อมาจาก micro channel architecture ดู MCA ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If he finds out where Neo is before you get to him then I'm afraid our choices are going to become difficult.ถ้าเขาหาพบว่า นีโอ อยู่ที่ไหน ก่อนที่พวกคุณจะไปถึงเขา ...ฉันกลัวว่าทางเลือกของพวกเรา จะยากยิ่งขึ้นไปอีก
It's a particularly cruel business for a woman, and as you get older and time passes, if nothing happens it gets harder and harder.นั่นทำให้ผู้หญิง มีความละเอียดลออกว่าผู้ชาย เมื่อเวลาล่วงเลยไป และเธอก็แก่ตัวมากขึ้น ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมา เธอก็จะต้องลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีก
I want to have some developments with him.ฉันต้องการที่จะทำความรู้จักกับเขาให้มากยิ่งขึ้นไปอีก
Well, that's just what everybody else says. Everybody says that?คุณทำได้ดีแล้ว และกำลังดียิ่งขึ้นไปอีก
Now we have a more difficult objective.ตอนนี้ เรามีเป้าหมายที่ยากยิ่งขึ้นไปอีก
I get nervous talking about myself.เธอดูน่าสนใจ ยิ่งขึ้นไปอีก
Made me love himore.ที่ยิ่งทำให้ชั้นรักเขายิ่งขึ้นไปอีก
What Nao told me...it was too terrible.สิ่งที่นาโอะบอกกับฉัน ทำให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก
The bolder the move, the less anyone questions it.โดดเด่นยิ่งขึ้นไป , ทุกคน มีคำถามเล็กน้อยจะถาม
It's about doing better.แต่มันเกี่ยวกับทำดียิ่งขึ้นไปอีก
In 24 hours, Conrad will be arraigned on murder charges, which will make Daniel's power grab that much easier to construct.ใน 24 ชั่วโมงนั่น คอนราดจะถูก นำตัวมาขึ้นศาลข้อหาฆาตกรรม ซึ่งจะทำให้การยึดอำนาจของแดเนียล เกิดขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีก
And seeing Trent, it just made it feel more real.และการได้เจอเทรนท์ ทำให้รู้สึกสมจริงยิ่งขึ้นไปอีก
That certainly qualifies as a dramatic event in his life.นั่นยิ่งทำให้ชีวิตเขาน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก
And with my wife's disappearance, it makes me seem that much more guilty.และในเมื่อภรรยาข้าหายตัวไป ก็ทำให้ ดูเหมือนข้าเป็นตัวการจริงๆมากยิ่งขึ้นไปอีก
If she had died, your novels would have sold even more.ถ้าเป็นเธอที่ตาย นิยายของคุณก็คงจะขายดียิ่งขึ้นไปอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยิ่งขึ้นไป
Back to top