ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มุ่งประเด็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มุ่งประเด็น*, -มุ่งประเด็น-

มุ่งประเด็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งประเด็น (v.) get to the point See also: be to the point Syn. ยิงประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep the focus on Penny.มุ่งประเด็นไปที่เพนนี
We need to focus on the real question.เราต้องมุ่งประเด็นไปที่ปัญหาใหญ่
The defense will want to put the focus on Pearson, because they can't prove it wasn't Alex.ทนายจำเลยต้องการมุ่งประเด็น ไปที่เพียร์สัน เพราะเขาพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่อเล็กซ์
OK. Hey, do I look fat in this? I haven't worn a jacket since the prom.ปัจจุบัน, งานของพวกนี้ มุ่งประเด็นที่ การปรับปรุงการสื่อสาร
Who cares about her? Everybody is up to the neck because of Oh Myung Kyu things.ใครสนล่ะ ทุกคนก็มุ่งประเด็นไปที่ โอมยองเคียว
We are headed for an apocalypse.เราก็จะมุ่งประเด็นไปที่วันสิ้นโลก
Maybe they're zeroing in on what's really pissing them off.บางทีพวกเขามุ่งประเด็นไปที่ สิ่งที่ทำให้พวกเขาโมโหจริงๆ
And we know he had opportunity for the murder because he was issued credentials to that dog show.และเรารู้ว่าเขาอาจเป็นฆาตกร เพราะเขามุ่งประเด็นไปที่ การรับรองงานประกวดสุนัข
Boys, give us a second.ให้ผมมุ่งประเด็นไปเรื่องของคุณก่อนก็แล้วกันนะ
Okay, first of all, I cannot believe that we've gotten to the point where a sentence likeโอเค อย่างแรกเลยนะ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่า เรามุ่งประเด็นไปที่ความคิดที่ว่า
I think we're grasping at feathers.ฉันว่าเราควรมุ่งประเด็น ไปที่ขนนก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มุ่งประเด็น
Back to top