ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดดี*, -พูดดี-

พูดดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
well-spoken(เวล'สโพ'เคิน) adj. พูดดี,พูดได้ไพเราะ,พูดได้เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fair-spoken (adj.) พูดดี See also: พูดได้ไพเราะ, พูดได้เหมาะสม Syn. articulate
well-spoken (adj.) พูดดี See also: พูดได้ไพเราะ, พูดได้เหมาะสม Syn. articulate, fair-spoken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดดี
Back to top