ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลาสมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลาสมา*, -พลาสมา-

พลาสมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลาสมา (n.) plasma
English-Thai: HOPE Dictionary
blood serumn. พลาสมาที่เอา fibrinogen ออก
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
plasma(พลาซ'มะ,แพลซ'มะ) n. ส่วนของเหลวของน้ำเหลืองและของโลหิต,โปรโตปลาสซึม,หางนม, See also: plasmatic adj. plasmic adj., Syn. plasm พลาสมาหมายถึง จอภาพที่นิยมใช้กันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น ขนาดวางตัก (laptop) หรือขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) จอภาพพลาสมานี้จะมีลักษณะค่อนข้างแบน เพราะไม่ใช้หลอดภาพ (tube) ทำให้มีขนาดเล็ก และใช้ก๊าซอัดระหว่างแก้วสองชั้น คล้าย ๆ จอแอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) ปัจจุบันนำมาใช้เป็นจอโทรทัศน์กันบ้างแล้ว ทำให้บางลงมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plasmaพลาสมา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plasmaพลาสมาสารที่อยู่ในสภาวะแก๊สได้รับพลังงานมากขึ้น อะตอมของแก๊สก็จะกลายไปเป็นไอออน(สารที่มีประจุ)ได้ เนื่องจากพลังงานที่มีค่าสูงเหล่านั้นได้ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมกลายเป็นไอออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fibrinogen (n.) โปรตีนในพลาสมาที่ช่วยทำให้โลหิตแข็งตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in their house there's a 50 inches plasma TVและในบ้านเธอยังมีทีวีพลาสมา 50 นิ้วอีก
Even a 50 inches plas...แม้แต่ ทีวีพลาสมา 50 นิ้ว... .
I'd like to introduce you now to our associate directors of the Plasma-Wakefield Programme,- ผมอยากแนะนำให้ ทุกท่านได้รู้จักกับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการของเรา จากโครงการสมรรถนะพลาสมา
As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.อย่างที่ ดร.มายฮิล ได้กล่าวไป ความชำนาญพิเศษของเรา คือการเร่งสมรรถนะพลาสมา ในการขับเคลื่อนโปรตรอน
(GUNSHOTS / SCREAMS) You didn't even apologise!เพราะว่าในขณะนี้การทดลอง เสริมสมรรถะพลาสมา ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด แกไม่เลย แม้แ่ต่จะขอโทษ!
I designed that. That is a specialised post laser for a plasma afterburner.ผมออกแบบสิ่งนั้น นี่คือท่อนำเลเซอร์แบบพิเศษ ที่ใช้กับเครื่องเผาพลาสมา
I'd like to give his testicles a squeeze for shocking my plasma-afterburner design.ผมอยากจับตัวเขา มาดีดไข่นัก ที่ำทำให้ผมรู้สึกช็อคกับ แบบจำลองเครื่องเผาไหม้ พลาสมาของผม
Lift the plasma, then we vamoose.หยิบพลาสมามา แล้วเผ่นกัน
He could have a meningioma or plasmacytoma.เขาน่าจะมี meningioma(เนื้องอกออกมาจากไขสันหลัง) หรือ plasmacytoma(พลาสมาเซลล์ที่ผิดปกติงอกและเก็บในสถานที่เดียว)
Got a 42-inch plasma with the NBA package, shave ice machine,มีทีวีพลาสมา 42 นิ้วพร้อมแพ้คเกจ NBA เครื่องทำน้ำเข็งใส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลาสมา
Back to top