ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่ายบริหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่ายบริหาร*, -ฝ่ายบริหาร-

ฝ่ายบริหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายบริหาร (n.) administrative section See also: executive, administration
English-Thai: HOPE Dictionary
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
cadre(คา'ดระ,แคด'รี) n. ฝ่ายบริหาร,นายทหารฝ่ายเสนาธิการ,โครงงาน,ขอบข่ายของงาน
impeachment(อิมพีช' เมินทฺ) n. การกล่าวโทษ, การฟ้องร้อง, การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชั้นสูงของรัฐบาลโดยสภาผู้แทนราษฎรต่อสภาสูง (senate) ของสหรัฐอเมริกา, การไม่เชื่อถือ, ภาวะที่ถูกกล่าวโทษดังกล่าว
imperium(อิมเพีย' เรียม) n., (pl. -peria) การควบคุม, อำนาจสูงสุด, การปกครอง, เขตการปกครอง, เขตอำนาจ, อาณาจักร, อำนาจการควบคุมฝ่ายบริหาร (command, empire)
English-Thai: Nontri Dictionary
executive(adj) ฝ่ายบริหาร,เกี่ยวกับการปฏิบัติ,เกี่ยวกับการบริหาร
magistrate(n) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร,ผู้พิพากษา,นักปกครอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Takeoverการเข้าครอบครองกิจการการเข้าซื้อกิจการของบริษัทหนึ่งโดยบริษัทผู้ซื้ออาจเข้าไปเจรจาขอซื้อโดยตรงกับฝ่ายบริหารของบริษัทนั้น หรือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นของทั้งสองบริษัท ซึ่งอาจมีการจ่ายเงินสดส่วนเกินหรือไม่ก็ได้ มีลักษณะคล้ายกับการควบกิจการ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
authority (n.) ฝ่ายบริหาร See also: สำนักงาน, เจ้าหน้าที่บริหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were behind closed doors, and it seemed like it got a little tense.ฝ่ายบริหารคงเคี่ยวเขาสักพัก เขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้น
The bureau thinks that my ability to lead this team has been compromised.ฝ่ายบริหารคิดว่าความสามารถของผม... ในการนำทีม สามารถยอมรับกันได้
Well, airport management, the FAA, and the airlines... they're all cheats and liars.ฝ่ายบริหารงานสนามบิน เอฟเอเอ และก็สายการบิน... พวกเขาโกงและโกหกทั้งนั้น
Risk management.ฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง
The board has indulgedhim for long enough.ฝ่ายบริหารตามใจเขามานานเกินไปแล้ว
There was an executive order from the White House giving Bauer access to Burnett.ฝ่ายบริหารทำเนียบขาวมีคำสั่ง ให้บาวเออร์ไปสอบสวนเบอร์เนตต์
Authorities remain baffled by their origin.ฝ่ายบริหารยังคงสับสนถึง แหล่งที่มาของพวกมัน
The bureau thinks that my ability to lead this teamฝ่ายบริหารวิตก เกี่ยวกับความสามารถในการนำทีมของผม
The administration makes us teach with a foot of snow on the ground.ฝ่ายบริหารให้เราสอนทั้งๆ ที่หิมะหนาฟุตหนึ่ง
But the administration has decided:แต่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจว่า:
Your transfer came in. They want you in administration.ของส่งมาแล้ว พวกนั้นต้องการตัวนายที่ฝ่ายบริหาร
No. We're compliments of the management.เปล่า เราเป็นของขวัญจากฝ่ายบริหาร
The County Board of Supervisors firmly believes we can't allow gangs to dictate the terms by which our young people live.คณะกรรมการฝ่ายบริหารมั่นใจว่า เราจะไม่ยอมให้กลุ่มแก๊ง มีอิทธิพลต่อเด็กในท้องถิ่น
You got fired but he pulled some strings and he saved your ass.มีคนเขาช่วยแก.. ไปขอร้องกับพวกฝ่ายบริหาร ใครก็ไม่รู้ว่ะ
We're heading up to the executive suite, where every magazine in the Meade empire is coming to kiss the ring of the new co-chair.เราจะไปเยี่ยม ฝ่ายบริหารกัน
We have no home.ฉันต้องติดแหง็กอยู่ข้างบน ในฝ่ายบริหารนั่น
This is Todd Hamilton, Mrs. Whitman's executive assistant.ผมทอดด์ แฮมิลตัน_BAR_ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารของท่านวุฒิฯ
Your friends, your mother, your brother.เมื่อแกกลับไป ฉันจะให้ ตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหาร
You've got to remember what this is about, or do you have to ask for your brother's permission for that as well?ช่วยบอกพ่อว่า ผมจะกลับมาเป็น รองประธานฝ่ายบริหาร นี่เป็นข่าวดี
Look, I have followed you around and listened to your half-assed wisdom.ผมเป็นรองประธานฝ่ายบริหาร ผมสามารถทำได้ทุกอย่าง
In fact, if chief Pope were to identify these businesses to us by name and federal I.D. Number, the Treasury Department would immediately initiate a 452.1c investigation into all of them.หัวหน้าโป๊ปได้มอบหมายงานนี้ให้เรา โดยใช้ชื่อและรหัสตัวเลขของรัฐบาลกลาง ฝ่ายบริหารการเงินจะเริ่มต้นทำการสอบสวนทันที
It will not happen again.- เพียงแค่เธอจะได้ตำแหน่งฝ่ายบริหาร
When I go to the authorities,เมื่อผมไปที่ฝ่ายบริหาร
You walked in unprotected to a hostage situation in louisville.แน่นอนว่าฝ่ายบริหารมีความกังวล เกี่ยวกับตัวคุณ
Well, that's not important to the bureau.ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายบริหาร
Who are you guys? I am Mr. White from the General Services Administration.ผมคือดร.ไวท์จากฝ่ายบริหารงานทั่วไป
I told you, Agent Jareau's transfer is an executive decision.ฉันบอกคุณแล้ว การโยกย้ายเจ้าหน้าที่จาโร เป็นการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร
A report's gone up to management, and since the situation has gotten serious, they'll do it once more before it gets too risky.ได้รายงานมาจากฝ่ายบริหารน่ะ เมื่อเรื่องเริ่มจะแดงขึ้นมา พวกมันต้องรีบจัดการครั้งสุดท้ายแน่
The e-mail I read said administrative aide?เอ่อ อีเมล์ที่ผมอ่าน\ บอกว่าจะให้ผมเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
Well, yes, and you're listed as Chief Executive Officer,เออ,ช่าย,และนายก็ได้เป็น หัวหน้าฝ่ายบริหาร,
And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies.และฉันจะจัดสรรงบประมาณวิทยาลัยให้สมดุล ด้วยการลดค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหารที่ไม่จำเป็น
You're mutinying against the American Vampire League and the Authority?คุณกำลังขัดคำสั่งต่อสหพันธ์ และต่อฝ่ายบริหาร ใช่ไหม
It can't come from the Executive Branch.มันจะมาจากฝ่ายบริหารไม่ได้
We need to set a meeting with Jarvis and the heads of the Executive Department.เราต้องจัดประชุมกับจาวิส และหัวหน้าฝ่ายบริหารหน่วยงานรัฐบาลกลาง
Now, Delgado called the head of the GGE board of trustees directly to make his demands.เดลกาโด้ติดต่อหัวหน้า ฝ่ายบริหารของGGEเพื่อเรียกร้องโดยตรง
I also met Jill, the hospital administrator, and helped her start a free clinic for the locals out here.ผมก็ได้เจอกับ จิล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล และช่วยเธอเรื่องเปิดคลินิกรักษาฟรี สำหรับคนในท้องถิ่นที่นี้
Did you have something to see General Affairs about?คุณมาที่ฝ่ายบริหารทั่วไปทำไม มีเรื่องอะไรเหรอ
He's my executive associate.เขาเป็น... ผู้ช่วยฝ่ายบริหารของผม
I'm his executive associate.ผมเป็นผู้ช่วยฝ่ายบริหารของเขา
I've had this problem with -- with authority -- no offense -- so I realized the only way to get away with being me was to be as indispensable as possible.ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับ -พวกฝ่ายบริหาร อย่าว่ากันเลยนะคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่ายบริหาร
Back to top