ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้เล่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้เล่น*, -ผู้เล่น-

ผู้เล่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้เล่นกองหน้า (n.) forward
ผู้เล่นกองหลัง (n.) back
ผู้เล่นสำรอง (n.) substitute See also: surrogate Syn. ตัวสำรอง Ops. ผู้เล่นตัวจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
bop(บอพ) {bopped,bopping,bops} n. ดนตรีแจ๊ชแบบหนึ่ง vt.,n. (การ) ต่อย,ตี, See also: bopper n. ผู้เล่นดนตรี
cellistn. ผู้เล่นไวโอลินใหญ่, Syn. violoncellist,
halfbackn. กองหลัง (ฟุตบอล,รักบี้,ผู้เล่นกองหลัง)
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
juggler(จัก'เกลอะ) n. นักเล่นกล,ผู้หลอกลวง,ผู้เล่นตบตา
kegler(เคก'เลอะ) n. ผู้เล่นโบว์ลิ่ง,นักเล่นโบว์ลิ่ง.
kibitz(คิบ'บิทซ) vi. ยุ่งเรื่องคนอื่น,เสือก, (คนดู) ชอบให้คำแนะนำที่ไม่พึงปรารถนาแก่ผู้เล่น
lineman(ไลนฺ'เมิน) n. ช่างติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ โทรเลขหรือสายอื่น ๆ ,ผู้เล่นฟุตบอลริมสนาม pl. linemen, Syn. linesman
lutist(ลู'ทิสทฺ) n. ผู้เล่นlute (ดู) ,ช่างทำlute (ดู)
organist(ออร์'กะนิสทฺ) n. ผู้เล่นหีบเพลง,ผู้เล่นออร์แกน
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น,นักกีฬา,ผู้บรรเลงดนตรี,เครื่องดนตรี,ผู้เล่นการพนัน
quarterbackn. ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของทีมฟุตบอล,ตำแหน่งกองหลัง vt. นำทีมบุก. vi. เล่นในตำแหน่งกองหลัง
quartet(et) (ควอร์เทท') n. กลุ่ม4คนหรือ4สิ่ง,กลุ่มนักร้อง4คน,กลุ่มผู้เล่น4คน,บทดนตรี4เสียง,บทดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรี4ชิ้นบรรเลง
russian rouletten. เกมหวาดเสียวที่ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันใช้ปืนพกใส่ลูกกระสุนหนึ่งลูกปั่นลูกโม่แล้วจ่อปากกระบอกปืนที่ขมับแล้วลั่นไกปืน
sit-up(ซิท'อัพ) n. ท่าบริหารที่ผู้เล่นอยู่ในท่า-นอนหงายเหยียดเท้าแล้วงอตัวขึ้นนั่งโดยไม่งอเท้า
skater(สเค'เทอะ) n. ผู้เล่นสเก็ต,ผู้เล่น สเก๊ตน้ำแข็ง
ski liftn. บันไดแขวนหรือกระเช้าไฟฟ้าสำหรับนำผู้เล่นสกีหิมะขึ้นสู่เนินเขา
skier(สคี'เออะ) n. ผู้เล่นสกี
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง
soloist(โซ'โลอิสทฺ) n. ผู้แสดงเดี่ยว,ผู้เล่นเดี่ยว,ผู้บรรเลงเดี่ยว, See also: soloistic adj.
sorcerer(ซอร'เซอเรอะ) n. หมอผี,พ่อมด,ผู้วิเศษ,ผู้เล่นกล., Syn. sorceress
touchdown(ทัชฺ'เดาน์) n. (กีฬาฟุตบอลอเมริกัน) การได้แต้ม6แต้มโดยสามารถนำฟุตบอลถึงหรือเลยเส้นประตู, (กีฬารักบี้) การที่ผู้เล่นเอาลูกบอลแตะพื้น ในเส้นใน,การบินลงแตะพื้น
trickster(ทริค'สเทอะ) n. ผู้โกง,ผู้หลอกต้ม,ผู้เล่นกล,ผู้แกล้งคนอื่น, See also: trickstering n., Syn. deceiver,cheat,fraud
wicketkeeper(วิค'คิดคี'เพอะ) n. ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตีคริกเก็ต
English-Thai: Nontri Dictionary
philosopher(n) นักปราชญ์,นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ผู้เล่นแร่แปรธาตุ
player(n) ผู้เล่น,ตัวละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกีฬา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่นผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]
Zero-Sum Game เกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ สถานการณ์หรือกิจกรรมการแข่งขัน ที่ผลได้ของผู้เล่นคนหนึ่งจะเท่ากับผลเสียรวมกันของผู้เล่นคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเลือกใช้กลวิธีใด ดังนั้นผลรวมของผลได้ และผลเสียของผู้ที่อยู่ในเกมการแข่งกันทั้งหมด จะเท่ากับศูนย์ในทุกทาง (ดู Game, Theory of) ได้มีนักวิชาการเปรียบเทียบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในเวทีต่างๆ กับเกมการแข่งขันที่มีผลรวมเป็นศูนย์ว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศมิใช่เกมที่มีผลรวมเป็นศูนย์เพื่อมิให้ประเทศ ผู้เข้าร่วมเจรจาตระหนักว่า การลดอุปสรรคทางการค้าให้แก่ประเทศอื่นมากกว่าที่ประเทศอื่นให้แก่ตนนั้น มิได้เป็นการเสียผลประโยชน์มากกว่าที่ตนได้รับเสมอไป ควรที่จะต้องนำผลประโยชน์อื่นๆ เข้ามาพิจารณาประกอบด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
player (n.) ผู้เล่น (ละคร, ดนตรี) See also: ผู้แสดง, นักแสดง Syn. actor, instrumentalist, musician
organ-grinder (n.) ผู้เล่น barrel organ
mandolinist (n.) ผู้เล่น mandolin
oboist (n.) ผู้เล่น oboe
xylophonist (n.) ผู้เล่น xylophone
surfer (n.) ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
timpanist (n.) ผู้เล่นกลองใหญ่ (ที่ใช้เล่นในวงออเคสตรา)
midfielder (n.) ผู้เล่นกองกลาง
half (n.) ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
halfback (n.) ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา) Syn. half
player (n.) ผู้เล่นการพนัน See also: นักพนัน Syn. gambler
quoiter (n.) ผู้เล่นกีฬาโยนห่วง
instrumentalist (n.) ผู้เล่นดนตรี See also: นักดนตรี Syn. musician, performer
field general (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. signal caller
quarterback (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. field general, signal caller
signal caller (n.) ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล) Syn. field general
bowler (n.) ผู้เล่นที่ขว้างบอลให้กับผู้ตี (กีฬาคริกเก็ต)
it (n.) ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
catcher (n.) ผู้เล่นที่อยู่หลังผู้ตีมีหน้าที่รับลูกบอลเมื่อผู้ตีตีไม้ได้ (กีฬาเบสบอล)
wicketkeeper (n.) ผู้เล่นฝ่ายที่ขว้างลูกและคอยรับลูกอยู่หลังคานตี See also: ในกีฬาคริกเก็ต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้เล่น
Back to top