ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้มั่งคั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้มั่งคั่ง*, -ผู้มั่งคั่ง-

ผู้มั่งคั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
noblesse oblige (n.) ความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rich king? Si.พระราชาผู้มั่งคั่ง ?
Um, thanks to a wealthy Scandinavian investor...เอ่อ ต้องขอบคุณ นายทุนชาวสแกนดิเนเวียนผู้มั่งคั่ง...
Are you a "billionaire's illegitimate son" or something like that?คุณคงเป็น "ลูกชายลับๆของคหบดีผู้มั่งคั่ง" อะไรแบบนั้นล่ะสิ?
The story where a wealthy family's daughter, on a summer vacation, meets a dance teacher, learns to dance, and falls in love.ช่วงหยุดฤดูร้อน หญิงสาวผู้มั่งคั่ง ได้พบกับครูสอนเต้นรำ เรียนการเต้นรำ และก็ได้ตกหลุมรัก
Alistair Stone -- a wealthy Hong Kong banker relocating to New York looking for a school for your son, Alistair Jr.อลิสแตร์ สโตน -- นายธนารผู้มั่งคั่งจากฮ่องกงที่กำลังย้ายมาที่ นิวยอร์ก
Wealthy, entitled son of Robert Withrow, Sr., and owner of the Withrow Hotel?ลูกชายของโรเบิร์ต วิทโธรว์ เศรษฐีผู้มั่งคั่ง และก็เป็นเจ้าของโรงแรมวิทโธรว์ ใช่ไหม
Your rich Aunt Lysa.น้าไลซาผู้มั่งคั่ง พอขายเจ้าได้แล้ว
I'm managing the fishing boats of a wealthy merchant.ฉันจัดการประมง เรือของพ่อค้าผู้มั่งคั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้มั่งคั่ง
Back to top