ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่าช้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่าช้า*, -ป่าช้า-

ป่าช้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป่าช้า (n.) cemetery See also: graveyard
English-Thai: HOPE Dictionary
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
cementery(เซม'มิเทอรี) n. ป่าช้า,สุสาน, See also: cementerial adj. ดูcementery
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
graveyard(เกรฟ'ยาร์ด) n. สุสาน,ป่าช้า
English-Thai: Nontri Dictionary
cemetery(n) สุสาน,ป่าช้า,ที่ฝังศพ,หลุมฝังศพ
churchyard(n) บริเวณรอบโบสถ์,สุสาน,ป่าช้า
graveyard(n) สุสาน,ที่ฝังศพ,ป่าช้า
vault(n) ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,ป่าช้า,เพดานรูปโค้ง,อุโมงค์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bone factory (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
bone orchard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
boneyard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
cement city (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
Marble City (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
marble orchard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Langdon.ป่าช้าใหญ่เมืองของตาย.
The place is like a graveyard.สถานที่ที่เป็นเหมือนป่าช้า
There's an oil refinery and a scrap yard.มีโรงกลั่นน้ำมัน ป่าช้ารถ
You're going to the cemetery with your toothbrush. How Egyptian.คุณกำลังจะไปป่าช้ากับแปรงสีฟันของคุณ วิธีอียิปต์
Where are we? A graveyard.เราอยู่ไหน ป่าช้าหรือ
It's Sunday, and the theater's deserted.เมเจอร์เซียงไฮ้เงียบอย่างกับป่าช้าเนี่ย
It's an old cemetery from the Etruscan time.มันคือป่าช้าเก่า จากชาวอิทรูเรีย
Kendall, I really don't appreciate being called out of my favorite watering hole to come down on the fuckin' graveyard shift.ไม่มีอะไรขวางกั้น เคนดัล ฉันไม่ซึ้งใจหรอกนะ กับการที่เรียกฉันมาจากแอ่งน้ำ เพื่อให้มาที่ที่อย่างกับป่าช้านี่
They sold the air rights to the cemetery.พวกเขาได้ขายสิทธิในอากาศ ไปป่าช้า
They sold the air rights to a cemetery?พวกเขาได้ขายสิทธิในอากาศ ไปป่าช้าหรือไม่?
"10 Haunted Graveyards,""10 อันดับป่าช้าสยองขวัญ"
"The Barking Phantom of Mount Hope Cemetery.""ผีโหยหวน ที่ป่าช้าตรงเนินเขา"
Take your hand out of your pocket, real slow.เอามือ ออกมาจากกระเป๋าช้า ๆ
It's a ghost town in here.เงียบเหมือนป่าช้าเลย
No, I love old crypts. I wouldn't be seen dead anywhere else.ไม่ใช่หรอก ข้าออกจะหลงใหลป่าช้า ที่ไหนจะมีศพได้แบบนี้อีกล่ะ
Bodies from the morgue have been brought in.ศพที่เอามาจากป่าช้าถูกขนเข้าไปแล้ว
These wolves are mysterious creatures.หมาป่าช่างเป็นสิ่งมีชิตที่เข้าใจยากจริงๆ
In fact, sources say the mansion was as empty as a tomb, no pun intended.ที่จริง, แหล่งข่าวบอกว่าที่แมนชั่น ร้างเหมือนป่าช้า ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นคำนะ
That night in the cemetery when I kissed you.คืนนั้นในป่าช้าเมื่อผมจูบคุณ
That's... that's an old bone-yard outside of Lawrence.มันคือป่าช้าเก่า นอกลอว์เรนซ์
Any comment on the vicious rumor left on the Muckraker website about you and Karofsky doing it in the backseat of a parked car in the Holier Than Thou Cemetery?มีความเห็นเกี่ยวกับข่าวคาวๆ ที่เหลือในเว็บมัคเครเกอร์ไหม? เขาว่าเธอกับคารอฟสกี้ เล่นผีรถยนต์กันในเบาะหลังรถ ที่ไปจอดไว้แถวป่าช้าวัดดอนน่ะ จริงไหม?
The docks were dying. Dad was scrambling for work.ที่อู่เรือเงียบเป็นป่าช้า ปู่ต้องรีบเร่งทำงาน
I saw something in the cemetery.ผมเห็นบางสิ่งบางอย่างในป่าช้า
500 men and this room was silent as a crypt.คนห้าร้อยคนแต่ห้องนี้ ก็เงียบเหมือนป่าช้า
All right, tell me where you saw Karen first.เงียบเหมือนป่าช้า ไม่ค่อยมีใครข้างนอก
It's the oldest wing of the largest cemetery in Charlotte.นี่เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของป่าช้าใหญ่ ในCharlotte
You got 400 acres of haunted forest in front of you.พื้นที่ป่าช้า 400 เอเคอร์อยู่ด้านหน้าของท่าน
Okay, there is a human village just a little ways past the cemetery.นั้นคือ หมูบ้านของพวกมนุษย์ ที่ทางแคบๆแถวๆป่าช้า
There's the cemetery, just like Dad said.นั่นไงป่าช้า\ อย่างที่พ่อบอกจริงๆด้วย
Deliver this message to the horseman:เขาต้องมาพบผมที่ป่าช้าเมื่อฟ้ามืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่าช้า
Back to top