ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป่วยด้วย (โรค

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป่วยด้วย (โรค*, -ป่วยด้วย (โรค-

ป่วยด้วย (โรค ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
succumb to (phrv.) ป่วยด้วย (โรค)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป่วยด้วย (โรค
Back to top