ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีจอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีจอ*, -ปีจอ-

ปีจอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีจอ (n.) year of the dog
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lady, your tongue must be hung in the middle so that it can waggle at both ends.คุณผู้หญิง หรือคุณปากปีจอ พูดแต่เรื่องโง่ๆบ้าทั้งนั้นเลย
Mr. Oh, sir. Born in '58, year of the dog, Oh Myung Kyu, sir, you mother fucker.คุณโอ เกิดปี 1958 ปีจอ
"I promise to keep my big mouth shut,'ฉันสัญญาว่าจะหุบปากปีจอของฉัน'
My lawyer said that you're going to prison for 20 years, Jordan.ทนายความของฉันบอกว่าคุณ กำลังจะติดคุก 20 ปีจอร์แดน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีจอ
Back to top