ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาดเหงื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาดเหงื่อ*, -ปาดเหงื่อ-

ปาดเหงื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาดเหงื่อ (v.) wipe the sweat away Syn. เช็ดเหงื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a bead on Charlie Fields for C.F.O.ฉันปาดเหงื่อกับชาร์ลี ฟิลด์สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินเลยทีเดียว
Let it be known that I can do your work faster and better than any one of you without shedding a tear or breaking a sweat, but I don't because writing briefs and recommending arguments is how you learn.ขอให้รู้ไว้ ว่าผมทำงานได้เร็วกว่าพวกคุณ แล้วก็ดีกว่าของทุกคน โดยไม่ต้องเสียน้ำตาสักหยด หรือว่าปาดเหงื่อสักนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาดเหงื่อ
Back to top