ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดร้าว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดร้าว*, -ปวดร้าว-

ปวดร้าว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดร้าว (v.) be heart-broken See also: be deeply hurt Syn. เจ็บช้ำน้ำใจ, ปวดใจ
ปวดร้าว (v.) have a vague feeling of pain See also: suffer a splitting pain Syn. เจ็บปวด, เจ็บระบม
English-Thai: HOPE Dictionary
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
death agonyn. ความทนทุกข์ทรมานหรือปวดร้าวทรมานก่อนตาย
heartache(ฮาร์ท'เอค) n. ความเศร้าโศก,ความปวดร้าวใจ., See also: heartaching adj., Syn. grief,sorrow
rankle(แรง'เคิล) vt. ทำให้คับแค้นใจ,ทำให้เจ็บใจ. vi. คับแค้นใจ,ปวดร้าวใจ., See also: ranklingly adv., Syn. irritate,fester,embitter
English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
rankle(vi) ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ache (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. dull pain, throbbing, twinge
dull pain (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. throbbing, twinge
throbbing (n.) ความปวดร้าว See also: ความเจ็บปวด, ความรู้สึกเจ็บปวด Syn. dull pain, twinge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Body's achin' all the time ## ปวดร้าว ไปทั้งร่างกาย #
Breaks my heart: a boy that young going bad.ทำหัวใจของผมปวดร้าว เด็กชายที่กำลังเริ่มเลวร้าย
Does it rankle, being separated in this way?ถูกแยกกันอยู่แบบนี้ปวดร้าวมั้ย
You're angry. You're hurting.นายน่ะโมโห นายปวดร้าว
What he wished to kill was his own pain.เรามาฆ่าความปวดร้าวของตน
There is a terrible pain I cannot express.เป็นความปวดร้าวที่ผมแสดงออกไม่ได้
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ...
I hope you'll find peace within you.รัก.. คือความปวดร้าว ที่คนเราก่อมันขึ้นมาเอง
Listen, my friend, once the pain wears off, I'm tellin' ya, you'll be a better and stronger man than if it never happened at all.ฟังนะ เพื่อน เมื่อความปวดร้าวมันหายไป ผมจะบอกคุณว่า คุณจะดีขึ้นเองและกลายเป็นคนเข้มแข็ง มากกว่าที่เคยๆ เป็นอยู่
That's the one good thing about pain, it wears off.มันเป็นข้อดีอย่างนึงของความปวดร้าว มันจะจางหายไปได้
Architect husband Jonathan Rivers, spoke of his anguish today...สามีเธอ โจนาธาน ริเวอร์ส กล่าวอย่างปวดร้าวว่า...
But the pain it cause him was too much to live with but not enough to cause him to die.แต่ความปวดร้าวทรมานเขา อย่างแรงกล้าที่จะต้องมีชีวิตอยู่ ต้องไม่มีใครสามารถฆ่าเขาให้ตายได้
Her body suffered cold, sickness and pain.ทรงเผชิญกับความหนาวเหน็บ, เจ็บไข้ และปวดร้าว.
But don't tell my heart, my achy breaky heartแต่อย่าบอกใจฉัน ใจที่ปวดร้าวของฉัน
And if you tell my heart, my achy breaky heartและถ้าเธอบอกใจฉัน ใจที่ปวดร้าวของฉัน
This aching heart of mine is singing, "Lover come back to me," whenหัวใจของฉันขับขานเสียงเพลงอย่างปวดร้าว "ที่รัก โปรดกลับมาหาฉัน"
It becomes an ache inside you-- An actual physical pain.มันจะกลายเป็นความปวดร้าวภายในใจ จนในที่สุดก็ลามไปถึงกาย
I was hurting, and I wanted to feel good.ฉันปวดร้าวและ อยากรู้สึกดี ฉันไม่ได้เจาะจง
Must have been very hurtful.มันเป็นความปวดร้าวใจอย่างมาก
Do you have any idea how frustrating it is to know that you are the only man who could ever possibly understand me?รู้มั้ย มันปวดร้าวมาก เมื่อรู้ว่าคุณเป็นผู้ชายคนเดียว ที่เข้าใจฉัน
¶ smile even though it's breaking ¶# ยิ้ม ถึงแม้มันกำลังปวดร้าว #
¶ smile even though it's breaking ¶ ¶ it's breaking ¶# ยิ้ม ถึงแม้มันกำลังปวดร้าว #
For the same reason I can pick up this pencil... tell you it's name is Steve, and go like this.แล้วบางส่วนภายในของคุณ ก็รู้สึกปวดร้าวนิดๆ
She looks quite capable, no?- ฉันจะไม่ทำให้ครอบครัวต้องปวดร้าว - เธอเหมาะมากเลย ไม่เหรอ
My grief and introspection terrifies them, drives Gemma mad, and Clay's pity has moved into profound loathing.ความปวดร้าวและการครุ่นคิดของผม ความหวาดกลัวต่อพวกเขา มันทำให้เจมม่าคลุ้มคลั่ง และความเกลียดชังของเคลย์เพิ่มชึ้น
"down to the core of my being" pain,"ลงไปยังเบื้องลึกที่ฉันเป็น" ความปวดร้าว
Pains me to see a man end up like that.ผมปวดร้าวที่เห็น เขากลายเป็นแบบเนี่ย
They fall through the cracks.นายสูญเสียความเป็นตัวเอง หล่นหายไปหมดท่ามกลางความปวดร้าว
I can end your suffering,ฉันสามารถหยุดความปวดร้าวของเธอได้
That the murder came at Prince Dastan's hand only makes our pain worse.การสังหารเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของเจ้าชายดัสตาน ยิ่งมีแต่จะทำให้เราปวดร้าวยิ่งขึ้น
The name I can't call out your name that stays with me even if it leaves a bruise upon my heartเธอที่ฉันร้องเรียก เธอยังอยู่ในใจฉัน แม้ว่ามันจะทำให้หัวใจของฉันปวดร้าว
Because you deserted him, Michael and this caused him great pain, you know, in the end.เพราะว่าเจ้าทอดทิ้งเขา ไมเคิล... เจ้าทำให้เขาต้องปวดร้าว รู้มั้ยว่าระยะสุดท้าย
I've felt your agony.ฉันสัมผัสถึงความปวดร้าว
If he gets scared... if my feelings get hurt, if a wte light appears and I walk into it... what's the harm in trying?ถ้าเขากลัว... ถ้าฉันรู้สึกปวดร้าว ถ้าเกิดแสงสีขาวขึ้น แล้วฉันเดินเข้าไป...
There's a lot of pain in you. I seriously feel bad.มีความปวดร้าวมากมายในตัวคุณ ฉันรู้สึกแย่แทนมากๆ
My heart aches so much, drving me insaneใจฉันปวดร้าวเหลือเกิน ทำให้ฉันเป็นบ้า
"To die is poignantly bitter,"การตายเป็นเรื่องที่ปวดร้าวและขมขื่น
And a broken Prince will make a terrible King.และเจ้าชายที่ปวดร้าวจะกลายเป็พระราชาที่เลวร้าย
Freedom from pain freedom from responsibility freedom from guilt from regret freedom from sadness freedom from loss the freedom to be happy.อิสระจากความปวดร้าว อิสระต่อความรับผิดชอบ อิสระที่จะรู้สึกผิด
♪ Even though the pain and heartache ♪แม้ว่าความทรมานและความปวดร้าวที่หัวใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดร้าว
Back to top