ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลายเดือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลายเดือน*, -ปลายเดือน-

ปลายเดือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลายเดือน (n.) end of a month See also: monthend
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will be back by the end of next monthฉันจะกลับมาราวปลายเดือนหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In late November, I got the e-mail from Mark telling me to come out for the millionth-member party.ปลายเดือนพฤศจิกายน ผมได้เมล์จากมาร์ค บอกให้ผมไปปาร์ตี้ฉลอง สมาชิกครบหนึ่งล้าน
In late August, 1944,ปลายเดือนสิงหาคม 1944
"At the end of the month he was flinging two kittensปลายเดือนเขาขว้างลูกแมวสองตัว
She went to the movies with him. She stayed out late.เธอไปดูหนังกับเขา เธออยู่ออกมาช่วงปลายเดือน
Probably late.น่าจะเป็นช่วงปลายเดือน
You're always late.คุณจะเป็นช่วงปลายเดือน
I'm, uh, running about 30 minutes late.ฉันเอ่อวิ่งประมาณ 30 นาทีช่วงปลายเดือน
Why is it that you graduated just last month, but you're twenty?ทำไม นายเพิ่งจบปลายเดือนนี้, อายุ 20 แล้วไม่ใช่เหรอ?
Uh,i'm 27. As of last month,i turned 27.เอ่อ 27 ครับ ที่จริงปลายเดือนนี้ผมถึงจะ 27 น่ะ
I am reminded every month when I get my spousal support check!ฉันจำได้ทุกปลายเดือน ตอนรับเช็คจากมูลนิธิปวีณา
All his students were eliminated in the end-of-the-month test from his temporary class.นักเรียนเค้าทุกคนก่อนหน้านี้ถูกตัดสิทธิ์การสอบเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
Wait, this isn't from July, it's from the end of August.เดี๋ยว, นี่ไม่ใช่เดือนกรกฎาคมนี่ มันเป็๋นปลายเดือนสิ่งหาคม
It goes into production later this month.เริ่มผลิตเมื่อปลายเดือนนี้
As June turned into late June,เมื่อเข้าปลายเดือนมิถุนายน
Could I get an appointment for the end of October?ฉันขอนัดตอนช่วงปลายเดือนตุลาคมได้ไหมคะ?
I've never stayed up this late in my life!ฉันไม่เคยอยู่ขึ้นปลายเดือนนี้ในชีวิตของฉัน!
Templeton's family issued a statement late last night...ครอบครัว เทมเปิออก คำคืนที่ผ่านมาช่วงปลายเดือน ...
Come on, we're gonna be late.Come on, เราจะเป็นช่วงปลายเดือน
Owen, you don't want to be late.โอเว่นที่คุณไม่ต้องการที่จะเป็น ช่วงปลายเดือน
I'm actually moving to New York at the end of next month.ที่จริงแล้ว ฉันกำลังจะย้าย ไปนิวยอร์ค ช่วงปลายเดือนหน้า
I'm going to be late.ฉันจะเป็นช่วง ปลายเดือน
He's late, that's all. He's often late.เขาเป็นสายนั่นคือทั้งหมดที่ เขา มักจะเป็นช่วงปลายเดือน
I thought you were late.ฉันคิดว่าคุณเป็นช่วงปลายเดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลายเดือน
Back to top