ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลาช่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลาช่อน*, -ปลาช่อน-

ปลาช่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาช่อน (n.) snake-head fish See also: serpent-headed fish, Striped snake-head fish
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not like going down to the pond and chasing bluegills or tommy cods.ไม่เหมือนเดินลงบ่อ จับปลาดุกปลาช่อนเเน่ๆ
Plenty of cocks in the henhouse.มีปลาช่อนอยู่เต็มบ่อ
We just got you laid by Troy from Illinois!เราเพิ่งดักปลาเข้าไซน่ะสิ ปลาช่อนเมืองทรอย จากอิลินอยด์ด้วย
Yeah, I can hardly keep my fingers off of his big hard stick.ฉันไม่สามารถจะหยุดจับ ปลาช่อนตัวเขื่องที่อยู่ข้างใน
Uh, I do okay with the cougars.อุ๊ย ผมไม่มีปัญหากับไก่แก่แม่ปลาช่อน
Look, I wanted some quick head, you know, but this chick all like, "Hit that shit, Kevin.คือ ฉันอยากให้มันอมให้เสร็จ ๆ ไป แต่อีนั่นก็แบบว่า เอาเข้าไปเลยเควิน เอาปลาช่อนใส่มาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลาช่อน
Back to top