ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำไหลไฟดับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำไหลไฟดับ*, -น้ำไหลไฟดับ-

น้ำไหลไฟดับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำไหลไฟดับ (adv.) fluently See also: incessantly, eloquently Ops. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด
English-Thai: HOPE Dictionary
spout(สเพาทฺ) n. พวยกา,พวยกาน้ำ,รางน้ำ,รางลาด,ท่อพ่น,หลอดพ่น,โรงรับจำนำ,ลำน้ำ,น้ำที่พุ่งขึ้น,น้ำที่พุ่งไหลvt.,vi. พ่น,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พูดแบบน้ำไหลไฟดับ, Syn. stream,flow,spew
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're just full of answers today.ตอบน้ำไหลไฟดับเลยนะวันนี้
You let me go through all that?แล้วคุณปล่อยให้ฉันพูดน้ำไหลไฟดับ
You ready for your mind to be blown?นายพร้อมที่จะฟัง ฉันพูดน้ำไหลไฟดับหรือยัง
The Grimaldis' spiritual flack.เดอะกรีแมนนักข่าวผู้น้ำไหลไฟดับ
Odd you're a fountain of crazy conversations.อ๊อด นายน่ะพูดแต่เรื่อง บ้าบอน้ำไหลไฟดับเลยล่ะ
And I just start talking out of my ass.และฉันก็เริ่มพูดน้ำไหลไฟดับ
High five, Tirone.เธอพูดน้ำไหลไฟดับ ความคิดบางอย่างที่มีเจตนาร้ายทีเดียว
I see Captain Lilywhite standing on his stoop and jabbering away to anyone who will listen about the evils of a centralized fence.ข้าเห็นกัปตันเรือลิลลี่ไวท์ ยืนอยู่บนกราบเรือของเขา และส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวพูดน้ำไหลไฟดับ กับบทุกคนที่รับฟัง เรื่องความชั่วร้ายของการรวมอำนาจ มาศูนย์กลางผู้ซื้อขายของโจร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำไหลไฟดับ
Back to top