ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นานกว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นานกว่า*, -นานกว่า-

นานกว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
outlast(เอาทฺ'ลาสทฺ) vt. อยู่ได้นานกว่า,ทนกว่า,อยู่รอด, Syn. outlive
outlive(เอาทฺ'ลิฟว) vt. มีชีวิตอยู่นานกว่า,อยู่ทนกว่า,มีอายุยืนกว่า., See also: outliver n., Syn. outlast
outwear(เอาทฺ'แวร์) vt. สวมใส่ได้นานกว่า,ใช้ทนกว่า,มีชีวิตยืนนานกว่า,สวมจนเก่า,ใช้จนเก่า,สูญเสียกำลัง,ปล่อยเวลาผ่านไปด้วยความอดทน
perennial(พะเรน'เนียล) adj. ตลอดปี,ตลอดกาล,ซึ่งมีทั้ง4ฤดู,ซึ่งมีวัฎชีวิตนานกว่า2ปี. n. พืชยืนต้น,แม่น้ำที่มีน้ำตลอดปี,สิ่งที่อยู่ประจำ, See also: perenniality n., Syn. enduring,durable,persistent
English-Thai: Nontri Dictionary
outlast(vt) ทนกว่า,อยู่ได้นานกว่า,อยู่รอด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
real timeเวลาจริงลักษณะอาการที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองในช่วงเวลาที่เร็วพอที่คนจะยอมรับได้ เช่น ในการใช้เครื่องเอทีเอ็มถอนเงิน เมื่อเราสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าเครื่องแล้ว เราคาดหมายว่าเครื่องจะตอยสนองต่อการกดแป้นของเราทันที หรือภายในเวลามากที่สุด 3 วินาที ถ้านานกว่านั้นจะเกิดความรู้สึกเครื่องทำงานช้า หรือผิดปกติ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
outlast (vt.) อยู่ได้นานกว่า
outlive (vt.) มีชีวิตอยู่นานกว่า Syn. outlast, survive
outlive (vt.) ทำให้มีอายุยาวนานกว่า Syn. outlast, last
outstay (vt.) อยู่นานกว่า Syn. outwail, hang on
outwail (vt.) อยู่นานกว่า Syn. hang on
outwear (vt.) สวมใส่ได้นานกว่า See also: ใช้ทนกว่า Syn. outlast
time exposure (n.) การเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที See also: รูปถ่ายที่ได้จากการเปิดหน้ากล้องถ่ายรูปนานกว่าครึ่งวินาที
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It took me a long time to find outฉันใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเจอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นานกว่า
Back to top