ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นั่งพับเพียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นั่งพับเพียบ*, -นั่งพับเพียบ-

นั่งพับเพียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งพับเพียบ (v.) sit on the floor (with legs tucked back to one side) Syn. พับเพียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นั่งพับเพียบ
Back to top