ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นับว่าเป็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นับว่าเป็น*, -นับว่าเป็น-

นับว่าเป็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับว่าเป็น (v.) regard
English-Thai: HOPE Dictionary
electronic mailไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้ตัวย่อว่า e-mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง (terminal) หรือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย (network) ผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่ (e-mail address) ของผู้รับ และผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ โดยปกติ จะไม่มีการพิมพ์ข้อความหรือข่าวสารนั้นลงแผ่นกระดาษ นับว่าเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ส่วนหนึ่ง โดยทั่วไป ถือกันว่าเป็นงานส่วนหนึ่งของสำนักงานอัตโนมัติ (office automation) ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอันมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
count as (phrv.) นับว่าเป็น See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น Syn. reckon as, regard as
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father counts Jonas Bracken amongst his oldest and most loyal bannermen.โจนาส แบรคเคน นับว่าเป็น เพื่อนเก่าแก่ และคนในการปกครองที่ภักดีของพ่อข้าเสมอ
It is a mistake to underestimate them.นับว่าเป็นข้อผิดพลาด ที่ประเมินพวกเขาต่ำไป
That's gotta count for something.นับว่าเป็นสิ่งที่ต้อง
It'd be a privilege.นับว่าเป็นสิทธิพิเศษ
I would regard it a great honor, sire, to defend thy kingdom and our homeland.นับว่าเป็นเกียรติกับข้ามากเลย ฝ่าบาท เพื่อปกป้องอาณาจักร และบ้านเกิดของเรา
It was a pleasure doing business with y'all.นับว่าเป็นเกียรติที่ได้ทำธุรกิจกับคุณ
It's a good job you don't have anything of any actual importance to keep secret, isn't it?นับว่าเป็นเรื่องดีนะ ที่เจ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไร ที่ต้องเก็บเป็นความลับ ใช่มะ
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่
That's great that there are offers, but I don't really think he's ready for that.เข้าใจ ก็นับว่าเป็นข้อเสนอที่ดี แต่ชั้นคิดว่าเขายังไม่พร้อม
Knowing you has been a blessing.การที่ผมได้รู้จักคุณ นับว่าเป็นโชคอันยิ่งใหญ่สำหรับผมแล้วล่ะ...
Oh, actually, apart from internships and part-time jobs to pay for school, this is my first real job.จริงๆ แล้วเคยฝึกงานแล้วทำ part-time หาเงินเรียน งานนี้นับว่าเป็นงานแรกของฉัน
By far, the largest downpour that any city in India has ever received.ถึงตอนนี้ นับว่าเป็นฝนที่ตกหนักที่สุด เท่าที่เมืองใดๆในอินเดียเคยมี
That wasn't part of the plan. Okay?นั่นไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนน่ะ โอเค?
If you two wanna kiss it won't count as cheating.ถ้าเธอสองคนอยากจะจูบกันละก็ ฉันจะไม่นับว่าเป็นการโกงหรอกนะ
...one of the worst days in recent US aviation history when four planes crash-landed across as many states, from Maine to Miami.วันนี้นับว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งในประวิติศาสตร์การบิน ของอเมริกา เมื่อ เกิดเหตุเครื่องบินตก สี่ ลำ ในหลายรัฐ จากเมือง Maine ไปสู่ Miami
Does that count as plagiarism?นี่นับว่าเป็นการลอกเลียนด้วยเหรอ?
I'm looking for my dad, mace in hand, counting by primes.ฉันมองดูพ่อของฉัน กระบองในมือ,นับว่าเป็นการสั่งสอน
What the Mad King did to him was a terrible crime.ที่กษัตริย์บ้าทำกับเขา แบบนั้นนับว่าเป็นสิ่งเลวยิ่ง
Em, you've barely eaten since you left the hospital, and licking the salt off of pretzels does not count as lunch!เอ็ม เธอแทบไม่ได้กินเลยนะ ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาล แล้วก็เลียแต่เกลือบนขนมปังจนหมด นั่นมันไม่นับว่าเป็นมื้อกลางวัน!
Merlin. Guinevere, will you do me the honor of becoming my wife?กวินเนเวียร์ นับว่าเป็นเกียรติของข้าอย่างยิ่ง เจ้าจะกลายมาเป็นภรรยาของข้าได้หรือไม่
"Impacting." That's not even a word."ผลกระทบ" นั้นไม่นับว่าเป็นคำด้วยซ้ำ
Would that count as a third date?คุณจะนับว่าเป็นเดทที่สามไหม?
Call it healthy skepticism.เรียกว่าการมองอะไรในแง่ดี นับว่าเป็นสิ่งที่ดี
I know the poetry was good, but I really wouldn't have considered it date material.รู้แหละว่าบทกวีเยี่ยม แต่ฉันก็ ไม่นับว่าเป็นเรื่องที่ควรทำตอนคบแฟน
Bruce Morrison was a prime suspect, but they never found any evidence and the affair wasn't deemed enough of a motive.บรูซ มอร์ริสันเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง แต่พวกเขาไม่พบหลักฐาน และการมีชู้ไม่นับว่าเป็นแรงจูงใจที่มากพอ
That's a stretch.จะนับว่าเป็นแบบนั้นก็ได้
Four. Its good news.สี่ตัว นับว่าเป็นข่าวดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นับว่าเป็น
Back to top